Kur'an'dan anladıklarımızla amel edilir mi?

Yayınlanma İtikadi Meseleler

Kur’an-ı kerimin tefsiri ve tevili ancak ehli olan âlimler tarafından yapılır. Fakat kelime kelime tercümesi mümkün olmaz. Tercüme ile murad-ı ilahi anlaşılamaz. Hadis-i şeriflerin de kelime kelime tercümesi çok zaman yanlış manalara gelir. Hatta bir dildeki deyim, terim ve atasözlerinin kelime kelime tercümesi çok yanlış olur.

Hz. İsa Hanefi Mezhebinden mi gelecek?

Yayınlanma İtikadi Meseleler

11-Mektubatı-şerife 2. cilt 55. mektup.sayfa 145
Bu mektupda İmamı Rabbani hazretleri İmamı Azam hazretlerinin ulvi derecelerinden bahsediyor. Hatta kendisinin İmamı Şafii hazretlerini çok sevdiğini ve bazı nafilelerde onu taklid ettiğini fakat İmamı azama tabi olduğunu bu mevzuda İmamı Azam hazretlerinin sahıbülbeyt diğer imamların onun ıyali olduğunu anlatıyor.

Peki İsa a.s. Hanefi mezhebi üzre mi gelecek ?