Ailede 10 vazife

Yayınlanma Umumi Meseleler

Bütün cemiyetlerin muhtaç olduğu çok önemli hayat prensiplerini öğretmek üzere Hz. Allah, Nisa suresi 36. ayet-i kerimesinde ON TEMEL KAİDEYİ zikrederek, ailelerin huzur ve istikrarı bakımından son derece önemi haiz esasları şöyle açıklamaktadır.

Vahdeti vücud yerine Vahdeti Şuhud

Yayınlanma İtikadi Meseleler

Tasavvufi hâl içinde, “Bir olanı müşâhede etmektir” diye tarif olunabilen şuhûdî tevhid, İmam-ı Rabbânî’nin savunduğu, tahkik ettiği, yaşadığı ve savunduğu bir öğreti idi. O Vahdet-i Vücûd anlayışına karşı çıkmış, onu sık sık eleştiriye tâbi tutmuştur. Şimdi kısaca vahdet-i vücûd’un ne olduğu ve ne olmadığı hususunda kısaca bir inceleme yapalım.

Bir tasavvuf klasiği Kuşeyriyye

Yayınlanma Eser Meseleleri

Tasavvuf klâsikleri arasında şöhret ve yaygınlık açısından en önemli eserlerin başında haklı olarak Kuşeyrî'nin er-Risâlesi'dir. Tasavvufun temel kaynaklarından olup, şerîat ve tasavvuf dengesinin başabaş gittiği bir eserdir. Hicrî ikinci asrın sonlarında ortaya çıkan ve iki buçuk asırlık bir dönemden sonra Kuşeyrî'nin zamanına ulaşan tasavvuf hareketinde zaman içinde şerîattan kopmalar ve uzaklaşmalar görülmeye başlamıştı.

Dini çizgi filmlerdeki yanlışlar

Yayınlanma Güncel Meseleler

 Son dönemlerde İslami kıssa ve hadiseleri, Allah dostlarının ve sahabelerin hayatlarını, peygamberlerin ayetlere konu olan Hak mücadelelerini anlatan, çocuklar için uyarlanmış çizgi filmler çok yaygın durumda.

Özellikle çocuklarının manevi yönlerini düşünen ebeveynler çocuklarının bu çizgi filmler ile vakit geçirmesini istiyor. Bu güzel bir şey ancak çizgi filmlerde İslami değerlere ters düşen bazı ayrıntılar var ve bu ayrıntılar düşünüldüğü zaman teferruat olmaktan çıkıyor ve hayati bir mesele haline geliyor.