Laiklik nedir?

Yayınlanma Güncel Meseleler

Lâiklik kelimesi Fransızca’dan alınmıştır. Latince “Laicus” aslından gelmektedir. Mânâsı rûhânî olmayan kimse, dini olmayan şey; fikir, müessese, sistem, prensip demektir.
Katolik dünyasında insanlar ikiye ayrılır.
 

Sıkıntı ve Musibetler birer nimet mi?

Yayınlanma Umumi Meseleler

Bu dünyanın en güzel şeyi hüzün ve kederdir. Bu sofranın hazmı kolay nimeti de elem ve musibettir. Bu bir şekerdir ki ekseriyâ ona acı şeyler kılıf yapılmış da belâ görünür. Saâdet sâhibi uyanık olanlar onun tadına bakar, acıyı şeker gibi yerler. Onun acılığını şekerden daha tatlı bulurlar.