Yüzü suyu hürmetine ne demektir ve doğru mudur?

Yayınlanma Fıkhi Meseleler

Türkçe dili, arapça ve farsça gibi mecazî deyimler ile doludur. Yukarda değinilen "hakikat-mecaz-kinaye" kelimeleri bu sebebledir.

Mesela "yüz çevirmek" tabiri nasılsa kişinin kafasını 180 derece çevirdiğini değil de, birisiyle ilgilenmemeyi anlatıyor ise, "baldırı çıplak" tabiri nasılsa iç çamaşır ile dolaşmaktan çok, işi-gücü olmayan biri için kullanılıyor ise, "yakayı ele vermek" nasılsa "gömleğin yakası" denen bir nesneye başkasının eline vermekten ziyade, yakalanmayı anlatıyor ise, "yüzü suyu" tabiri de "yüz" ve "su" nesnelerinden çok "hatır" meselesidir.

Sapık bir site daha

Yayınlanma websitesi meseleleri

kurandakidin.net isminde, ismi büyük kendi küçük, acaip safsatalarla derlenmiş komik bir site gördüm. Yazan kişi dinsiz olmalı ki, edille-i şer'iyyeyi bu denli inkara teşebbüs edebiliyor ve Kur'ân-ı Kerîm'i kendi anladığı (daha doğrusu anlamadığı) şekilde yorumlayabiliyor.

Cemalettin Efganiye bakış açımız

Yayınlanma İnce Şahsiyetler

Cemalettin Efgani hakkında geniş araştırmalar var. Bunlardan biri Dr. Hasib Samarrai'nin bizzat Ezher Üniversitesinde yazmış olduğu doktora tezi (Müfessir Resit Riza). Bu eseri Türkceye terceme ederek "Mezhepsizler" diye tesmiye etmişler. Ayrıca Doç. Dr. Alaeddin Yalçınkaya'nın "Cemaleddin Efgani" isimli eseri var.

Bazı zehirli kitaplar

Yayınlanma Eser Meseleleri

Müslüman her önüne gelen dini kitabı hemen okumamalı önce sahihliğini soruşturup ondan sonra okumaya geçmeli. Yoksa islami bilgi edineceğim derken itikadi yönden tehlikeli bir maceraya doğru yol alabilir. Mesela aşağıdaki kitapları okuyanlar ya sapıtırlar veya küfre düşebilirler. Bu kitaplar konusunda muteyakkız olup çevremizdekileri de uyarmalıyız.

Seyyid Kutub Mezhepsiz mi?

Yayınlanma İnce Şahsiyetler

Seyyid Kutub'un bozuk görüşlerinin olduğunu inkar eden bir ehl-i sünnet alimi yoktur. Şehit olması da (ki bunu bilemeyiz) bu sapıklıklarını bertaraf etmez.
Onun hakkında eser yazan birçok zevat var. Cemiyyetul-Meşâri'in (Mısır) neşrettiği "Nehcu's-Sevi fi reddi ala Seyyid Kutub.." isimli eserde konuyla alakalı malumat vardır.