Yezid’e lânet meselesi, Kerbelâ Hadisesinin yaşanmasından bu güne kadar gündemde kalan ve âlimler arasında çeşitli ihtilaflara sebep olan bir meseledir. Şia, Kerbela Hadisesinden sorumlu tuttukları Yezid ve taraftarlarına lanet okumakla kalmamış, bu hususta haddi aşarak Yezid’in babası Hz. Muâviye’ye (r.a.) ve Emevîlerin tamamına hatta Sahâbe-i Kiramın birçoğuna lânete devam etmişlerdir. Ehli Sünnet âlimleri ise bu hususta, kat’i surette işlediği tespit edilmeden bir Müslümana büyük günah isnat etmenin caiz olmadığını, ayrıca bir Müslümanın bazı masiyetleri irtikâb etmekle kâfir olmayacağını ifade ederek, Yezid’e laneti caiz görmemişlerdir.

Diyanet İşleri Tecridi Sarih tercümesinde sadeleştirmeler neticesinde bazı muteber hadisleri çıkarmıştı. Bunlardan birisi de Ramazan-ı Şerif ayında sahur vaktinde Sabah namazından önceki on sekiz dakikalık bir temkin vakti.

Bazı cahiller tarafında şöyle denmektedir: “Peygamber A.S tek bir din ile geldiği halde bu dört mezhep de nereden çıktı.” Buna iki merhalede cevap verelim.

Gayri Müslimlerle evlilik hususunda temel bilinen husus, erkekle evlenilmez ama kadınla müslüman yapılacağı kanaatiyle (ehli kitap) ile evlenebilir yönünde. Ama şu ince detay çoğu kimsenin dikkatinden kaçıyor.

Hristiyanlar Cennete girecek mi? Böyle net cevaplı bir suali günümüzde aksini iddia edenlerle ikna çalışmaları gibi bir sektör oluştu. Günümüz diyalogcuları, bir taraftan samimi Müslümanlar için: Öyle, bir gece ibadet etmekle cennete girilmez, cennet o kadar ucuz değil” diyerek, mübarek gün ve gecelerde yapılacak, bir takım ibadetlerden soğutmaya çalışıp, Müslümanların maneviyatını kırarken; diğer taraftan da İslam’ı kabul etmeyen, peygamberimizi tanımayan, batıl din mensuplarını Cennete sokmak için, nedendir bilinmez, bütün gayretlerini ortaya koyarlar.

   
© incemeseleler.com