Gayri Müslimlerle evlilik hususunda temel bilinen husus, erkekle evlenilmez ama kadınla müslüman yapılacağı kanaatiyle (ehli kitap) ile evlenebilir yönünde. Ama şu ince detay çoğu kimsenin dikkatinden kaçıyor.

 

Hazır mesele Hristiyanlarla evlilik olunca Mehmet Aydın yıllar önce Mümtehine suresi 10. ayet Avrupa birliğine girmemize engel. Gerekli çalışmalar yapılmalı ve Mümtehine engeli kaldırılmalı diyordu.

 

Mümtehine suresinin bu ayetinde malum, ehli kitap bir kadınla evlenilebileğini beyan ediyor Rabbimiz. Ama tam tersi olarak erkek bir ehli kitapla da evlenmeyi İslam dini yasaklıyor.

 

Bu genel kaideden yola çıkarak Hristiyan kadınlarla gönül rahatlığı ile evlenebilir miyiz? Burada bir durmak lazım.

Çünkü Kur'an-ı Kerimde Ehli Kitap bir kadın ile evlenilebileceği ifade ediliyor.

"...Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden yine hür ve iffetli kadınları, mehirlerini verip nikahlayınız, onlar size helaldir. " Maide-5

Ama malesef günümüzde Hristiyanların çoğu ehli kitaplıktan çıkmış durumda. Çünkü ehli kitap demek, Allaha şirk koşmayan, onun birliğini kabul eden Hristiyanlar demektir. Günümüzde ise Hristiyanların çoğu Hz. Allaha İsanın babası demekle şirk koşuyorlar ve ehli kitaplıktan çıkmış bulunuyorlar. Dolayısı ile onlar ile evlenmekte ehli kitapla evlenilmiş statüsünde değerlendirilmediğinden fasid bir nikah olmuş oluyor...

Hıristiyanlar, Cenab-ı Hak için; Vücud, ilim, hayat olmak üzere üç asıl ispat ederler.
Vucud’a, baba; İlme, oğul; hayata da, kulsal ruh ismini verirler.
İlim aslının, İsa A.S’ın bedenine intikal ettiğini söyleyerek, üç farklı ilah ittihaz etmiş ve şirke düşmüş olurlar. Muharref İnciller’de yazılı şu ifadeler, bu sapık inancı, açıkça ifade eder: “Ben ve baba birdir. Kim beni görürse babayı görmüştür. Ben babadayım, baba da bende. Daha önce bir papaz iken, Müslüman olmuş Tuhfetü’l-Erip isimli kitabın musannıfı Abdullah Tercüman bu hususta der ki:
    “Hıristiyanlar; üçten biri olan Hz. İsa,ya Allah’ın oğlu olarak inanıp, onun İnsanlık ve ilahlıktan ibaret iki tarafı vardır, derler.”
Böyle bir inanç hiç şüphesiz şirktir. Bu husus, ayet-i celilelerde şöyle beyan buyrulur:
“Elbette küfretti şunlar: “Allah Meryem’in oğlu Mesih’tir” diyenler. Halbuki Mesih şöyle demişti: “Ey beni İsrail. Hep o Allah’a ibadet ediniz ki benim de rabbım sizin de rabbınız. Allah’a kim şirk koşarsa, Allah ona cennetini haram etmiştir ve varacağı yer ateştir ve zalimlerin yardımcısı yoktur.(Maide 72)
 
Batuhan Alkan/incemeseleler.com

 

   
© incemeseleler.com