Kadının, Müslüman Olmayan Kadınlara Karşı Örtünmesi

Yayınlanma İzdivaç ve Mahremiyetleri

Müslüman bir kadının, yukarıda belirtilen uzuvlarını, gayri müslim kadınların önünde açması helal değildir. Hz. Ömer (r.a.) efendimiz diyor ki: "Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının, Allah'a ortak tutan (müşrik) bir kadının yanında baş örtüsünü açması helal değildir"

Ruhunu şeytanlara, vücudunu insanlara satmış bulunan bir kadının yanında da, Müslüman kadınların, erkekten sakındıkları gibi tesettüre dikkat göstermeleri gerekir. Zira bun­lar, Müslüman kadının durumlarını düşüp kalktığı erkeklere anlatırlar ve bir facianın meydana gelmesine, ahlaksız erkekle­rin namuslu Müslüman kadını baştan çıkarmalarına sebep olabilirler.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

Kadının, Diger Müslüman Kadınlara Karşı Örtünmesi

Yayınlanma İzdivaç ve Mahremiyetleri

Kadının, müslüman kadınlara karşı örtünmesi, erkeğin erkeğe karşı- örtünmesi gibidir. Yani göbek ile diz kapağı arası kapalı olmalıdır. Bir müslüman kadının, diğer bir müslüman kadına göbeği ile diz kapağı arasını göstermesi haramdır. Kadınlar bir yatakta beraber yatamazlar. Kadının, kadını öp­mesi ve kucaklaması da mekruhtur.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

Kadının, Kocasına Karşı Durumu

Yayınlanma İzdivaç ve Mahremiyetleri

 

Bir kadının, kocasına karşı hiçbir örtünme emir ve mecbu­riyeti yoktur. Dolayısıyla erkek, karısının vücudunun her ta­rafına bakabilir. Bunun tersi de öyledir. Yani kadın, kocasının vücuduna bakabilir; bunda da bir yasak yoktur. Fakat birbirleri­nin cinsiyet organlarına bakmaları mekruhtur.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

Kadının, Yakını Olan Erkeklere Karşı Durumu

Yayınlanma İzdivaç ve Mahremiyetleri

Kadının, erkeklerin hepsine karşı örtünmesi aynı derecede değildir. Nur Suresi'nin 31. ayetinde istisna edilen erkeklere karşı örtünmesi daha hafiftir.

Yani baba, kayınpeder, oğul, üveyoğul, birader, biraderin oğlu ve kızkardeşin oğluna karşı olan durumu, yabancı erkek­lerden biraz daha farklıdır. Şöyle ki:

Çamaşır, bulaşık gibi hizmetleri görürken bunların yanında kol, baş ve ayak gibi uzuvlarının açılması haram değildir. Karnını ve sırtını göstermesi ise haramdır. Şu unutulma­malıdır ki "Haram değildir" demek, açılacaktır manasına gelmez. Örtmek daha iyidir. Açılması, zaruretler sebebiyle sa­dece müsadedir. Zira baba, kayınpeder, oğul, birader ve yeğen gibi erkeklerle bir kadının aynı mecliste bulunması çok olur.

İşte bu ayet-i celilede zikredilen erkeklerle kadınların karışmalarına; ziynetlerini göstermelerine izin verilmiştir. Çünkü mahremler arasında ziyaret ve daha başka işler için, karışıp görüşme zaruri olduğundan ve çaresiz olarak bunların yapılması gerektiğinden, kadınların mahremlerine (kendi­leriyle evlenmeleri haram olan yakın erkeklere) ziynetlerini göstermelerinde günah yoktur.

Erkeklerin, mahremleri bulunan kadınların yalnız yüzle­rine, başlarına, kollarına, göğüs ve ayaklarına bakmaları caiz olduğu gibi, herhangi bir ihtiyaç anında bu uzuvlara değmeleri de caiz ve helaldir. Mesela, yolculuk esnasında bir erkek mahremi olan kadınları vasıtaya bindirme ve indirmeye mecbur olduğu zaman onların ellerinden tutup yardımda bulun­masında hiçbir beis yoktur.

Ancak hala ve teyzelerin, yeğenleri olan erkeklerle sarılıp öpüşmeleri caiz değildir. Bu husus haram değilse de mekruh görülmüştür.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

Akraba Erkekler de Dikkat Etmeli

Yayınlanma İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bir kadının, yabancı bir erkekle bir arada bulunup konuşması ve bir erkeğin, yanında başka bir kimse olmayan bir kadının yanında bulunması caiz değildir. Bunun haricinde, ko­casının yakını olan bir erkeğin de bir kadınla beraber bulun­ması yine caiz değildir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

"(Yabancı) kadınların yanına girmekten sakının".

Ensar'dan bir adam:

- "Ey Allah'ın Resulü, (koca tarafından olan) erkek akraba hakkında ne (gibi bir mahzur) görmektesiniz?" dedi. Resul-i Ekrem:

- ''Bu kimse (ile kadının başbaşa kalması) ölüm (sebebi) dir" veya onun o hali "ölüm kadar tehlikelidir" buyurdu.

(Buhari c. 6, s. 159)

Birbiriyle nikahlanmaları caiz olan bir erkek ile kadının, bir arada bulunmaları kesinlikle doğru değildir. Bu erkeğin, kadının kocasının akrabası olması ile hükümde bir farklılık olmaz. Erkeğin oğlan kardeşi, amcasının oğlu gibi yakınları, kadın için diğer yabancılardan farksızdır. "Kocamın akra­basıdır, bundan zarar gelmez" diye düşünen saf-dil kadınlar çıkabilir. Bu gibi düşünceler, hem kendi için, hem de cemiyet namına büyük ızdıraplara yol açmaktadır. Böyle düşüncelerin sonucu, yuvalar. yıkılmış, ne kadar kanlar dö­külmüştür. Merak edenlerin gazete koleksiyonlarını gözden ge­çirmeleri, iddiamızın doğruluğunu isbat etmeye yetecektir.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !