Seyyid Kutub'un bozuk görüşlerinin olduğunu inkar eden bir ehl-i sünnet alimi yoktur. Şehit olması da (ki bunu bilemeyiz) bu sapıklıklarını bertaraf etmez.
Onun hakkında eser yazan birçok zevat var. Cemiyyetul-Meşâri'in (Mısır) neşrettiği "Nehcu's-Sevi fi reddi ala Seyyid Kutub.." isimli eserde konuyla alakalı malumat vardır.Şeyhulislam Mustafa Sabri Efendi'nin "Mevkıfu'l-Akl ve'l-İlm ve'l-Âlim min Rabbi'l-Âlemin ve İbâdihi'l-Mürselîn " kitabında Seyyid Kutub için bir dipnotta "..Seyyid Kutub, kelamullahın takdiri meselesinde dalalete düşenlerin hidayete en yakınlarından birisidir.." der ve "..kendisine hidayet-i kamile temenni ederim.." buyurur.

Faraz Rabbani bir fetvasında "Def-i mefasid, celb-i menafiden evladır (Mecelle 30), özellikle fesatlık muhtemel, menfaat şüpheli ise.." diyor.

Bunları dikkate almalı ve şüpheli zevattan uzak durmalı. Sonra Seyyid Kutub'un kitaplarında (hatadan ziyade) kasıtlı olduğu muhtemel beyanatı vardır ki, pek doğru değildir.

Tabii sonuçta herkes kendinden mes'ul. Bize düşen tebliğ ve uyarı.


----

Muallim abi / incemeseleler.com editörü

   
© incemeseleler.com