Karşı cinsle diyalok kurulmadan yaşamanın neredeyse mümkün olmadığı asrımızda, kadınların sesinin haram olup olmaması durumlarını iyi bilmemiz icap etmektedir. Peki hangi hallerde kadın sesi haramdır?

 Kadının sesinin avret olup olmamasında ihtilaf olundu. Racih kavil üzerine kadının sesi avret değildir. [1] Nehir’de “Avret olmaması görüşüne itimat uygun olur” dedi. Bunun mukabili Neval’de olandır ki o da şudur: Kadının namesi avrettir. Kadının, Kur’an-ı Kerimi yine kadından öğrenmesi daha güzeldir. Rasülullah “Namaz kılan kadının önünden geçen olursa tespih yapmaz elini vurur, erkek ise sesle tesbih yapar” buyurdu. Kadının sesini erkeğe işittirmesi güzel olmaz. Kafi’de “Kadın sesli olarak telbiye yapmaz çünkü sesi avrettir” dedi. Muhıt’de ezan bahsinde bunu söyledi. Fethulkadir’de “Buna göre namazda sesli okursa namazı bozulur. İşte bundan dolayı Aleyhissalâtü vesselâm efendimiz namazda sesle tespihten meni etti.” dedi. Münyetü-l’kebir şerhinde Burhan-ı Halebi’de bunu ikrar etti. Sonra Allâme Makdisi’nin yazısından nakil olundu ki, Ebul Abbas Kurtubi Sima kitabında “Biz kadının sesi avrettir dediğimizde aklı kıt olanlar bundan kadının konuşması haramdır denmek istendiğini anlamasınlar. Bu yanlıştır. Çünkü biz hacet anında kadının yabancı ile konuşmasına cevaz veriyoruz. Biz kadınların seslerini yükseltmelerine, uzatmalarına, güzelleştirmelerine ve kafiyeli şeyler söylemesine karşıyız. Çünkü bunda erkekleri meyl ettirmek ve şehveti tahrik etmek vardır. Bundan dolayı kadının ezan okuması caiz değildir.” dedi. [2] “Yerhamükellah” der, selamını cevaplandırır. Eğer kadın yaşlı değilse bunu da yapmaz.[3] Mahremi olmayan yabancı kadın bir erkeğe selâm verdiğinde eğer yaşlı ise selâmını sesli cevaplandırır. Eğer genç ise içinden sessiz olarak cevaplandırır. Erkek yabancı kadına selâm verirse hüküm yine böyledir.Erkek yabancı kadın ile konuşmaz ancak yaşlı bir kadın aksırırda “Elhamdülillah”derse


[1]Dürrülmuhtar C.1 S.406

[2]Reddülmuhtar C.1 S.406

[3]Dürrülmuhtar  


F.A. / incemeseleler.com   
© incemeseleler.com