Gıybet edilen mekanda gıybete mani olanlar hakkında Peygamberimizin Hadisini duyunca artık çok daha uyanacağız. Sehl Bin Abdullah hz. lerinin, Gıybetten nasıl kurtulunacağına dair notu da aklımızda tutalım.


Ebû Hüreyre radıyallâhü anh’den:

“Bir  kimse, bir yerde gıybet edilmesine mâni olursa, Cenâb-ı Hakk, ondan yetmiş türlü âfet ve belâyı uzaklaştırır.

 

GIYBETTEN NASIL KURTULUNUR?

Sehl ibn-i Abdullah Tüsterî (k.s.) hazretlerinden:

* Gıybetten kurtulmak isteyen, nefsine zan kapısını kapatsın. Çünkü;

* Zandan kurtulan tecessüsten,

* Tecessüsten kurtulan gıybetten,

* Gıybetten kurtulan günahtan,

* Günahtan kurtulan bühtandan berî olur.

* İlim üzere ve zarûret miktarı konuşan, kelâma ait âfetlerden korunur.

* İnsanlar; îmanları ile ateşten kurtulur, Allâh’ın rahmeti ile cennete girer, amelleri ile de derece alırlar. (Resâilü Sehli’bni Abdullahi Tüsterî, Köprülü Kütüphanesi, No: 727)

 

incemeseleler.com

 

   
© incemeseleler.com