En çok kullanılan kelimeler arasında olan şükür ve hamd kelimelerini doğru kullanmak için, ne anlama geldiğini bilmemiz lazım. Karşımızdaki insana Allaha şükür iyiyim kelimesini hastalık halinde kullanmak ne anlam ifade eder?

Şükür, kalble nimeti itirafın, lisanla onu veren Allah’a senanın ve uzuvlar ile tâatin mükafatıdır. Nitekim hamd, yalnız dil ile senadır.

Şükür, nimet karşılığında olur. Onun için mihnet durumunda «şükür olsun Haktan gelene» denirse mihnetin artmasını istemiş olur. Elhamdülillah demek gerekir. Elhamdülillah, lütufda da, kahırda da denir. Şükür ancak lutufda olur.

Demişlerdir ki, bir kimse nimete şükretse artmasına sebeb olur. Şükürden hâsıl olan ziyâdelik şükr olunan nimete göredir. Her türlü nimete şükür gerektir. Tâ ki, her birine göre ziyâdelik hâsıl olsun. Şükürden âciz olduğunu idrâk etmek de şükürdür.

Bir kimsenin cömertliği çok ise, teşekkür edeni de ona göre olur. Cömert kimse verdiği nimetler üzerine teşekkür taleb etse kendi nefsi için çaba harcamış olur. Amma Cenabı Hak böyle değildir, hem nimet verici hem de hamd ve sena edilendir. Kuldan şükür istemesi kulun kendi tarafına ait olur, başka maksat için değildir. Belki nimeti fazlalaştırmaktan ötürüdür. Çünkü daha fazla ihsan için şükür yoluna delâlet edir. Sonsuz ihsan ile ihsan eyler.

   
© incemeseleler.com