Kıyamet günü herkesin kendi imamıyla çağrılacağı bir hakikattir. O gün, her fırkayı imamları ile çağırırız! [İsra 71] Kadı Beydavi hazretleri, bu âyet-i kerimenin tefsirinde, (Her ümmeti Peygamberleri ve dinde uydukları imamların isimleri ile çağırırız) buyuruyor. İşte kıyamette dikilecek sancaklardan bazıları


1-   Sıdk sancağı, Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) için dikilir. Ve bütün sıddîklar, onun sancağının altında toplanırlar.

2-   Adâlet sancağı Hazret-i Ömer (r.a.) için dikilir. Ve bütün âdiller, onun sancağının altında toplanırlar.

3-   Sehâvet (cömertlik) sancağı Hazret-i Osman (r.a.) için dikilir. Ve bütün cömertler, onun sancağının altında toplanırlar.

4-   Şehâdet sancağı Hazret-i Ali (r.a.) için dikilir. Ve bütün şehidler, onun sancağının altında toplanırlar.

5-   Fıkıh sancağı, Muaz bin Cebel (r.a.) için dikilir. Ve bütün Fakihler, onun sancağının altında toplanırlar.

6-   Ebû Zerr-i Gifâri için zühd sancağı dikilir. Ve bütün zâhidler, onun sancağının altında toplanırlar.

7-   Fakirlik sancağı Ebû Derdâ (r.a.) için kurulur. Ve bütün fakirler, onun sancağının altında toplanırlar.

8-   Kıraat sancağı, Übeyy bin Ka'b (r.a.) için kurulur. Ve bütün kurrâlar, onun sancağının altında toplanırlar.

9-   Müezzin sancağı, Bilâl-i Habeşî (r.a.) için kurulur. Ve bütün müezzinler, onun sancağının altında toplanırlar.

10-  Zulmen öldürülenlerin sancağı Hazret-i Hüseyin bin Ali (r.a.) için kurulur. Ve bütün zulmen öldürülenler, onun sancağının altında toplanırlar.

Kaynak: (Ruhul Beyan Nisa Suresi)
Kemal Ekrem Soylu/ incemeseleler.com

   
© incemeseleler.com