TUHUR

 

 İki hayız arasındaki temizlik haline tuhur denir.

 

ü  15 gün ya da daha fazla olursa tam temizlik, 15 günden az olursa eksik temizlik denir. Eksik temizlik halinde; temizlikten önceki kan, hep devam etmiş, hiç kesilmemiş gibidir. MİSAL: Bir kadın, 5 gün kan, 14 gün temizlik, sonra 6 gün yine kan görse; bu kadının iki kan arasında gördüğü temizlik eksik temizliktir; yani 15 günden azdır. Bu durumda, o kadın 5+14+6 = 25 gün kesilmeden kan görmüş gibidir.

 

ü En çok müddeti için hudut yoktur.

 

ü İki hayız peş peşe gelmez. Yani iki hayız arasında tam temizlik(en az 15 gün) olması lazımdır.

 

ü Nifas ile hayız peş peşe gelmez. Yani nifas ve hayız arasında tam temizlik (en az 15 gün) gerekir. MİSAL: Bir kadın, 40 gün nifas gördükten sonra 1 hafta temiz kalıp, 7 gün kan görse; gördüğü 7 günlük kan hayız sayılmaz. Çünkü nifas ve hayız arasında en az 15 gün temizlik olması lazımdır. Gördüğü 7 günlük kan özür kanıdır.

 

ü İki nifas peş peşe gelmez. İki nifas arasında en az 6 ay temizlik olması lazımdır

 

   
© incemeseleler.com