Özellikle günümüzde kadınların ev hanımlığından iş hayatına atılma oranları artıyor. Peki; İslami hassasiyet anlamında bu ne kadar doğrudur, erkeklerin olduğu bir iş yerinde çalışmasının hükmü nedir?

Asıl olan kadının evinde oturmasıdır. Bununla beraber, kadın evli ise kocasının, bekâr ise babasının izni ile ve kendi isteği ile, erkeklerle karışık olmamak şartı ile çalışabilir. Kendisi istemez ise, kocası veya babası bir işyerinde çalışmaya zorlayamaz. Çünkü kadının nafakası zengin bile olsa kocası üzerinedir.1
Baba evinde ise, fakir ise nafakası babasına, babasının gücü yetmiyorsa diğer asabesine (yakın akrabalarına) borçtur.2
Eğer kendisi çalışmak ister de kocası veya babası izin vermezse yine çalışamaz. Çünkü evinden izinsiz dışarı çıkamaz.3
     Bir erkeğin hür bir kadını veya cariyeyi çalıştırıp onunla baş başa kalması tahrimen mekruhtur. Çünkü yabancı kadın ile  baş başa halvette kalmak yasaklanmıştır. Hür bir kadın, çoluk çocuk sahibi bir erkeğin işinde çalışırsa bunda beis yoktur. Ancak o erkekle baş başa kalması tahrimen mekruhtur.4
Mesela bir kadının, bir erkeğin sekreteri olarak çalışması caiz değildir. Tezgahtar olarak çalışmak da uygun değildir.
Fukaha “Yaşlı kadın dahi olsa  ve hangi vakit olursa olsun kadınların camiye cemaate gitmeleri mekruhtur. Çünkü bu zamanın insanları bozulmuştur. Fısk-ı fücur sahibi insanlar çoğalmıştır.” demişlerdir.5
 Buna göre kadının her türlü, insanın bulunduğu, gelip gittiği bir işyerinde erkeklerle bir arada çalışması nasıl kerahetten hali olabilir?
Ayrıca Bahrıraik isimli kitapta “Yabancıları ziyarete, düğün cemiyetlerine kocasının izni olsa bile gitmez. Eğer kocasının izni ile giderse ikisi de asi olurlar.” Demektedir.6 (Yani bu cemiyetlerde günahı icap eden bir şey olursa asi olurlar.)

1-Bedayi  C.4  S.373
2-Bedayi  C.4  S.35
3-Bedayi  C.2  S.331
4-Fetavilhindiye  C.4  S.434
5Dürrülmuhtar  - Reddülmuhtar  C.1  S.566
6-Bahrurraik  C.4  S.212


F. Akyıldız
incemeseleler.com

   
© incemeseleler.com