Öğretici ve öğrenen açısından büyük bir fırsat ve imkândır.

1- Öncelikle yaptığımız işi bir hizmet ve Al­lah rızası için ibadet niyetiyle yapalım. Bu derslerle, dinimiz İslâm'ı ve yüce kitabımız Kur'ân'ı öğrettiğimizi düşünerek heyecanımızı ve şevkimizi canlı tutalım.

2. Çocuklarımızın dine Kur'ân ve din eğitimine bakışlarını etki­leyen ilk mekânlar yaz kurslarıdır.

3. Öğrencilerimizin yaz tatilinde olduklarım unutmayalım.

4. Kursun ilk gününde, öğrencilerimizin ders göreceği mekânları çok düzenli ve temiz olarak hazırlayalım. Öğ­renci velilerinin katılımı için de olabildiğince gayret edelim.

5. Dini sevdirme ye çalı­şalım, gönülleri fethetmeye uğ­raşalım.

6. Hemen bir hafta içinde öğrencilerin tüm yanlışlarını düzeltmeye kalkmayalım.

7. Pazarlamacı gibi azimli olalım.

8. Çocuğa (öğrenene) göre eğitim ilkesini göz önünde tutalım. Çocuğa göre eğitim ilkesi, öğrenen kişinin ilgisi, beklentisi, isteği, yaşı, ye­teneği, cinsiyeti dikkate alınarak öğretim yap­mak demektir.

9.  Unutmayalım ki Hz. Peygamber (s.a.v.), nazik ve kibardı, güler yüz­lüydü, bağırıp çağırmazdı, âlemlere rahmetti, bağışlayıcıydı.

10. Gülümsememizi ve sıcak ilgimizi hiçbir veliden ve öğrencimizden esirgemeyelim.

11. Şartlar uygun olursa ders saatlerini, öğ­rencilerin en az bir vakit (öğle veya ikindi) cema­atle namaz kılabilecekleri şekilde ayarlayalım.

12. Tüm öğrencilerimize adaletle davrana­lım.

13. Öğrencilerin bildiklerinden, yaşadık­larından ve somut olaylardan hareket edelim.

14. Dersler 40 dakikadan uzun, teneffüsler ise 10 dakikadan kısa olmasın. Derse giriş ve çı­kış saatlerine dikkat edelim.

15. Çocukların oyunlarına engel olmayalım.

16. Kitap okumalarını sağlayalım. Kitap okuma yarışmaları düzenleyelim.

 17 Öğrencilerin, yaz kursları bittikten son­ra da devamlı olarak bizimle irtibatta kalmalarım sağlayalım.

18. Öğrencilerimize dua etmeyi ihmal et­meyelim. Bazı dualarımızı, onların duyacağı şe­kilde yapalım.

19. "Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, sevdiri­niz, nefret ettirmeyiniz." ilkesini unutmayalım.

20. Öğrencilere her gün en az bir ilahi öğretelim. Öğ­renci, yaklaşık kurs boyunca 20 ilahi öğrenmiş olsun. Bile­lim ki, bir ilahi söylemek bazen bir saat ders işlemekten daha etkili ve kalıcı olabilir.

21.  Bilgisayar, CD vb. ders araç ve gereçlerini kullanalım.

22.  Zaman zaman ödüller verelim. İmkânlarımız ölçü­sünde  devamlı şeker, lokum, sakız, bisküvi, kitap, dergi, kalem, defter, başörtü­sü, tespih, takke gibi küçük ikramlar bulunduralım.

23. İmkânlar ölçüsünde, piknikler, geziler düzenleyelim.

24. Velilerle görüşelim, uygun olanlara ziyaretler ya­palım. Öğrencilerin velilerin­den de gülümsememizi ve sıcak ilgimizi esirge­meyelim.

25. Öğrencilerimize kursumuzu ve bölümleri­ni gezdirerek tanıtalım.

26. Sûre ve dualan topluca okutalım.

27. Gerekirse yardım alalım.

28. Her güne bir âyet, bir hadis ve bir hikâye uygulaması yapalım.

29. Sosyal-kültürel etkinlikler yapalım:

 Peygamberimizin hayatından bir tablo anlatma yarışmaları yapalım,  Peygamberimiz'e mektup yazma yarışmaları yapalım, Kur'ân-ı Kerîm okuma yarışmaları yapalım,

 Dinî bilgiler yarışmaları yapalım, Âyet ve hadis ezberleme yarışmaları yapalım, Mezuniyet veya hatim gibi bir veda programı yapalım.

30. Dersi anlatmayalım, işleyelim.

   
© incemeseleler.com