Son yıllarda sık sık gündemde olan bir ince meseledir. Bir çok insan nikahtan, belediyedeki kıyılan nikahı anlamaktadır, bazı ilahiyatçılarda bunun kafi olacağını savunmaya çalışırlar.
Peki gerçekten belediye nikahı, resmi nikah kıymak tek başına yeterli midir?
İslamın en büyük ibadetlerden biri olarak baktığı evlilik müessesine malesef medeni kanun bir sosyal akid gözüyle bakıyor. Ve bu ecilden dolayı kardeşlerin bile evliliğine müsade ediyor. Nikah esnasında da bir çok kriter islami kriterler ile çakışıyor. Mesela dini nikahta şahitlerin rolü var iken ve hatta şafi mezhebine göre nikahı veliler kıyarken resmi nikahta bunlar aranan şartlar değildir.

Aslında caiziyetten maksat; nikahın islami kriterlere uygun bir şekilde yapılmasıdır. İslama uygun olarak, icap kabul vb. maddeler tahakkuk etmediği takdirde evde kıyılan nikahta cari olmaz.
Belediyede kıyılan nikalarda kullanılan ifade: Belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak ifadesi kullanılır. Halbu ki sahih bir nikah bir şahsın emri için değil,  Allahın izni, Peygamber efendimiz s.a.v. ' in kavli ve İmam-ı Azam Hz.lerinin ictihadı üzere niyeti ile olmalıdır. Ve yine nikahın gereği olan mehir meselesi resmi nikahta söz konusu bile edilmemektedir.

Bir Allah dostunun belediye nikahını tenkit mahiyetindeki ifadelerini burada zikretmek isteriz.

Belediye‘nin defterine kaydedilmesi, asla nikah akdi sayılmaz. Sucu Ahmed Efendi‘nin merkebi de Belediye‘nin defterinde kayıtlıdır.İslam Fıkhında tarif edilen şartlara uygun şahitler huzurunda , “ Aldım , vardım , “ gibi mazi sıgasıyla ( Kip , diyorlar ) icap ve kabul ile , Allah adına söz vererek yapılan nikah nikah ‘dır , etinin yenilmesi mübah olan hayvanlar , Allah ‘ tan başkası adına kesilirse , ( putlar adına şu veya bu insan adına ), kesen bir Müslüman , kesim , İslami usullere uygun da yapılsa, o hayvanın eti leştir , mundardır , kesinlikle yenilemez. Aynı hayvan, İslami usullere uygun, Allah adına, bir kitabi tarafından kesilse bile, temiz olur.
Bunun gibi, nikahı akdeden , “ bilmem, falanca Belediye Reisi “ adına değil de Allah adına bu nikahı akdetse ve nikah için gerekli şartları ve rükunları da yerine getirirse anca, nikah akdedilmiş olur. “

incemeseleler.com / Batuhan Alkan

   
© incemeseleler.com