Bîatür-Rıdvan Eshâbındandır.

Rasûlüllah (S.A.V.)’e bir ağaç altında bîat edip (söz verip) (Allah muhakkak mü’minlerden râzı oldu) med-h-i celiline mazhar olan bahtiyar yiğitlerdendir.

   
© incemeseleler.com