Eshâb’ın fâzıllarındandır. Tâif’in fethedildiği gün genç bir dişi deve üzerinde gelip, İslâmiyet’i kabul ettiğinden “Ebû Bekre” denilmiştir.

 

Hasan-ı Basri Hz.: “Basra’da kalan Eshâb içerisinde Ebû Bekretis-Sekafî ile İmran bin Husayn’dan üstünü olmadı” buyurmuştur.

 

Ebû Bekre Hz.: “Cemel Vak’ası’nda, Eshâb-ı Cemel ordusuna katılmak üzereyken Rasûlüllah Efendimiz’den işittiğim, “İşlerini bir kadına havâle eden kavim felâh bulamaz” hadis-i şerifi, onlara iltihâkıma mânî olup hakkımda hayırlı oldu”. demiştir.

Bu hadis-i şerif, İranlıların kendilerine kadından kisra (Kral) seçmeleri üzerine vârid olmuştu. Ebû Bekre Hz. bu hadis-i şerifin işâretinden Eshâb-ı Cemel’in Hz. Ali’ye mağlup olacaklarını keşfetmişti. Zira o vak’ada reis Hz. Âişe Vâlidemiz sayılıyordu.

   
© incemeseleler.com