İsmi Abd... Künyesiyle meşhur...

 

Mü’minlerin annelerinden Zeynep binti Cahş Vâlidemiz’in birâderi... Seyyid-i Âlem. Efendimiz’in hâlâzadeleri olup, vâlidesi Ümeyye binti Abdül Muttalib’dir.

 

İlk Müslümanlardandı. Âmâ olduğu hâlde elinden tutan olmasa da her tarafı dolaşırdı.

 

Hicret için Nebî (S.A.V.)’den müsâade çıkınca Ebû Seleme Hz.’nden sonra Medine-i Münevvere’ye ilk ulaşan, o olmuştur.

 

Hicrete azmetmesi üzerine hanımı, Ümm-ü Ahmet “Bizi Yesrib’e götürme de nereye götürürsen götür” demiş, o da kastı mahsûsun orası olduğunu bildirmiş ve Hakk’ın emrine itâat etmeyi tavsiye etmiştir.

 

YESRİB, Medine-i Münevvere’nin eski ismidir. Havasının ağırlığı ile meşhur olduğundan, hanımı oraya gitmeyi istememişlerdi. Medine-i Münevvere’nin havası Hicret’ten sonra Fahr-i Kâinât Efendimiz’in duâsıyla değişmiş, güzelleşmiştir.

   
© incemeseleler.com