Ensab ilmine (Nesepleri inceleyen ilme) sâhipti. Bu ilmi Sıddık-ı Ekber Hz.’nden öğrendiğini söylerdi. Hz. Hamza Bedir’de bu zâtın amcasını öldürdüğünden, o zaman müşriklerden olan Cübeyr, kölesi Vahşi’yi Uhud günü Hz. Hamza’yı ((R.A.)) öldürdüğü takdirde âzat edeceğini söyleyerek teşvik etmişti.

 

Sonra Rasûlüllah Efendimiz’i “Yoksa onlar bir yaratan olmadan mı yaratıldılar! Yoksa kendilerinin yaratıcıları kendileri mi! Yoksa gökleri ve yerleri kendileri mi yarattılar! Hayır!... Onlar Allah’ın birliğini ve kudretini iyi bilmiyorlar[1] âyet-i celilerini okurken duymuş ve Müslüman olmuştur.

 

 [1]  (S.Tur/35-36)

   
© incemeseleler.com