999. Resûlüllah ve Ashabı şiddetli bir ses duydular. Fahrî Kâinat S.A.V. “Bu yetmiş yıl önce cehenneme atı-lan bir taştı, ancak dibine şimdi düştü” buyurdu. (İhya C. 4 S. 956)

1000. Kıyâmet günü cehennemliklerin en hafif azapta olanına ateşten iki nâlin giydirilir ve o nâlinlerin harâre-tinden beyni kaynar. (İhya C. 4 S. 957)

1001. Cehennem Rabb’ine şikâyet ederek “Yâ Rabb’i, ateşim kendi kendini yiyip duruyor” dedi. Allahü Teâlâ kendisine iki nefes müsâade etti; yazın nefes verir, kışın nefes alır. Yazın şiddetli sıcağı, cehennemin nefes verme-sinden, kışın şiddetli soğuğu da cehennemin nefes alma-sındandır. (İhya C. 4 S. 957)

1002. Zekkumdan bir damla, denizlere dökülse, hayatı bozardı. Ya yemekleri zekkum olanın hâli nasıldır? (İhya C. 4 S. 960)

1003. Cehennemde kâfirlerin dili, Uhud dağı gibi bü-yük, derisinin kalınlığı ise üç günlük yoldur. (İhya C. 4 S. 962)

1004. Cehennemde kâfirlerin alt dudağı göğsüne sark-mış, üst dudağı bütün yüzünü kaplayacak şekilde kılınır. (İhya C. 4 S. 962)

1005. Kıyâmet günü cehennemi, her birinden yetmiş bin meleğin tuttuğu yetmiş bin yularla mahşer yerine getirir-ler. (İhya C. 4 S. 963)

1006. Cehennem ehline ağlama gelir, ağlarlar, ağlarlar, ağlarlar.... Göz yaşları tükenince kan ağlarlar. Yüzlerinde yarıklar meydana gelir. Yaşlar öyle ırmaklar hâlinde akar ki,üzerinde gemiler yürür. (İhya C. 4 S. 963)

   
© incemeseleler.com