909. İhtiyacından fazla inşaat yapana kıyâmet gününde “Bunu sırtına al” denir. (İhya C.4 S. 431)

910. Âdemoğlunun her nafakasında ecir vardır. Top-rak, su harcına sarf ettiği paranın mükâfâtı yoktur. (İhya C.4 S. 431)

911. Bütün inşaatlar sâhibine kıyâmette vebaldir. An-cak kendisini sıcak ve soğuktan korumak için yaptığı hâriç... (İhya C.4 S. 432)


   
© incemeseleler.com