785. Evinde otur, dilini tut, işine geleni al, işine gelme-yeni at, şahsî işlerinle uğraş ve umûmî işlere karışma. (İhya C.2 S.593)

786. Bir zaman gelecek Müslümanların en hayırlı malı koyun olacak. Müslüman koyunlarını alır, dağ başına ve yağmurlu yerlere gider; dinini selâmeti uğrunda onlarla dağdan dağa dolaşır. (İhya C.2 S.593)

787. Bir zaman gelecek kişi dinini ancak köyden köye dolaşmak, dağdan dağa kaçmak ve kaçan tilki gibi kaya-dan kayaya sıçramakla koruyabilir.
–”Bu ne zaman olur Ya Resûlallah”  diye sordular.
–“Geçimin isyansız sağlanamayacağı zaman ki, bu za-manda bekâr kalmak helâl olur” buyurdu.
–“Siz evlenmeyi tavsiye buyurmuştunuz” dediler.
–“O zaman kişinin helâki anne-babasının, bunlar yoksa âile ve çocuklarının, onlar da yoksa akrabalarının elinde olacak” buyurdu.
Bu nasıl olur?” dediler.
–“Bir şey kazanamıyorsun diye onu ayıplayacaklar, oda kendini tehlikeye atacak şekilde yapamayacağı işlere gi-recek” buyurdu.

788. İbn-i Mesud Hz. ‘den: Resûlüllah S.A.V. buyur-du:

789. -“İnsanın düşüp kalktığı ve arkadaşına emniyet etmediği bir zaman gelecek.
-“O zamana yetişirsem ne yapayım? Diye sordum.
-“Elini eteğini çek ve evine gir” buyurdu.
-“Bu hal evime de girerse ne yapayım” dedim.
-“Mescide gir ve secdeye kapanıp ölünceye kadar “Rab-bim Allah’tır” de!” buyurdu. (İhya C.2 S.595)

   
© incemeseleler.com