740. Ümmetim için en fazla korktuğum riya ve gizli şehvettir. Zira riya, gece karanlığında siyah taş üzerinde yürüyen kara karıncanın ayak sesinden daha gizlidir. (İhya C.3 S. 603)

741. Dininde olsun, dünyalığında olsun, parmak ucuyla gösterilmek, kula kötülük bakımından yeter. (İhya C.3 S. 605)

742. Dikkat edin! Bir birinizi medh edip durmayın. Böyle meddahları gördüğünüzde yüzlerine toprak serpin. (İhya C.3 S. 633)

743. Riyakara Allahü Teâlâ riyâsının cezâsını, sum’a edene sum’asının cezâsını verir. (İhya C.3 S. 640)

744.  Hüzün kuyusundan Allah'a sığının. Hüzün kuyu-su, cehennemde riyâkâr okuyucular için hazırlanmış bir vâdidir. (İhya C.3 S. 641)

745. Kendisinde zerre kadar riya bulunan ameli Allahü Teâlâ kabul etmez. (İhya C.3 S. 642)

746. Riyânın en azı da şirktir. (İhya C.3 S. 642)

747. Ümmetimin şirke düşmesinden korkuyorum. Ger-çi onlar, puta, aya, taşa,tapmazlar; ancak amelleriyle ri-yâkârlık yaparlar. (İhya C.3 S. 643)

748. Kim gaza eder de, gazasından maksadı bir deve bağı olursa, onun için niyet ettiği vardır. (İhya C.3 S. 670)

   
© incemeseleler.com