650. Ben ancak ahlâkî fazîletleri tamamlamak üzere gönderildim. (İhya C.3 S. 115)

651. Ben sizi cehennemden korumak için bileğinizden tuttuğum halde, siz pervâneler gibi kendinizi ateşe atıyor-sunuz. (İhya C.4 S. 574)

652. Ben lânetçi olarak değil. Rahmet olarak gönderil-dim. (İhya C.2 S. 878)

653. Siz yatağa düşer gibi birbiri ardınca ateşe düşersi-niz. Ben de sizi kemerinizden yakalarım. (İhya C.4 S. 200)

654. Ümmetim hatırına gelen şeylerden dolayı -onları konuşmadıkça veya yapmadıkça- mes’ül değildir. (İhya C.3 S. 93)

655. Ben, çok kolay bir din ile gönderildim. (İhya C.3 S. 280)

656. Dînimizde cömertlik ve müsâmaha bulunduğunu, Yahûdî ve Hıristiyanların bilmelerini isterim. (İhya C.3 S. 283)

657. Allah’tan yüksek dereceler isteyin; zira istediğiniz zât kerem sâhibidir. (İhya C.4 S. 283)

658. Allahü Teâlâ’dan istediğinizde rağbeti yükseltin de Firdevs-i Âlâyı isteyin, Zira Allahü Teâlâ’ya hiçbir şey güç değildir. (İhya C.4 S. 283)

   
© incemeseleler.com