297. Kim üzerime salâvat getirirse, Allahü Teâlâ ona on rahmet irdirir. (İhya C.1 S.768)

298. İnsanların bana en yakın olanı, üzerime çok salâ-vat getirenidir. (İhya C.1 S.892)

299. Yanında ismim anıldığında, bana salâvat getir-memek, kişiye cimrilik olarak yeter. (İhya C.1 S.892)

   
© incemeseleler.com