198. Helâl nafaka temini için çalışmak her Müslü-man’a farzdır.

199. İyi mal iyi kimse için ne güzeldir. (İhya C.4 S.195)

200. Allah’a karşı takvâya yardımcı olan mal ne güzel-dir. (İhya C.4 S.195)

201. Çalışın, herkes niçin yaratılmışsa ancak onu bi-lir(İhya C.4 S.169)

202. Helâli aramak, farz üzerine farzdır. (İhya C.1 S. 307)

203. Kırk gün helâl yiyenin kalbini Allahü Teâlâ nur-landırır ve kalbinden gözlerine hikmet pınarları akıtır. (İhya C.1 S. 307)

204. Allahü Teâlâ Beyt-i makdis de bir melek vazife-lendirmiştir. Bu melek her gece “Haram lokma yiyenin farzı ve nâfilesi kabul olmaz” diye çağırır. (İhya C.2 S.235)

205. Haramdan meydana gelen vücûda yaraşan ateşte yanmaktır. (İhya C.2 S.235)

206. Helâl kazanmak için yorulup akşamlayan günâhla-rı bağışlanmış olarak yatar, Allah kendisinden râzı olarak kalkar. (İhya C.2 S.237)

   
© incemeseleler.com