192. Cennetin kapısında sadakaya on misli, ödünç veri-lene on sekiz misli mükâfat verileceğinin yazılı olduğunu gördüm. (İhya C.2 S.212)

193. Borç para veren günü gelinceye kadar her gün bir sadaka sevabı alır. Vade sonunda ödenmezse her gün için o paranın tamamını sadaka vermiş gibi mükâfat görür. (İhya C.2 S.212)

194. En hayırlınız borcunu zamanında en güzel şekilde ödeyendir. (İhya C.2 S.213)

195. Gafiller arasında Allah’ı zikreden, harptan kaçan-lar arasında, harp eden ve ölüler arasındaki diri gibidir. (İhya C.2 S.214)

   
© incemeseleler.com