136. Erkeklere, kadınlardan daha zararlı bir fitne bı-rakmadım. (İhya C. 3 S. 228)

137. Dünyanın bilhassa kadınların fitnesinden sakının. Zirâ İsrâil oğullarında ilk fitne kadınlar tarafından oldu. (İhya C. 3 S. 228)

138. Hicrî ikinci asırdan sonra insanların en hayırlısı gâilesi az ve çoluk çocuğu olmayan kimsedir. (İhya C. 2 S. 66)

139. Allah'ım kulağımın gözümün ve kalbimin kötülü-ğü ile şehvetimin heyecânından sana sığınırım. (İhya C. 2 S. 77)

140. Allah'ım kalbimi temizlemeni ve edep yerimi ko-rumanı senden dilerim. (İhya C. 2 S. 78)

   
© incemeseleler.com