Damadın, önemli vazifelerinden biri ilk gecede, geline adet halinde olup olmadığını sormaktır. Bu vazife, esasında kız ta­rafınındır. Çoğu zaman bu hususa gereken dikkat gösterilme­mekte ve kızların adetli olduğu zamanlarda düğünleri yapılmaktadır. Halbuki adetli zamanda kocanın, karısıyla cinsi münase­bette bulunması haramdır. Böyle bir durum olursa, damada düşen şey, sabredip adetin bitmesini beklemektir.

Kocasıyla ilk defa başbaşa kalan her gelin bu ilk mahremi­yette az çok korkar, utanır, sıkılır: Güveyi gayet hassas ve nazik bir şekilde davranarak gelini sıkmamalı, içli bir yakınlık göste­rerek okşamalı, ürkekliğini gidermeli, kaba hareketlerden sakınmalıdır.

Hiçbir erkeğe ömründe hiçbir zaman bu dakikalarda olduğundan daha hassas daha kırılması muhtemel bir şey tes­lim edilmemiştir. Gelin bu anının her dakikasını içine sindirir ve hiçbir anını ömrü boyunca unutamaz. Nasıl ki bir insan bir kitabı yavaş yavaş okur ve bir çırpı da bitirmezse, evlilik ve bil­hassa gerdek gecesi de öyledir; gerdek gecesinde yavaş-yavaş alıştıra alıştıra hareket etmelidir. Akıllı bir insan vahşi bir hay­van hissi ile hareket etmez. Önce okşama ve güzel sözlerle karısını kendine ısındırır; zorlayıcı ve sert olmayacağını söyler ve söylediği gibi hareket eder. Kadının erkek ve erkeklik karşısındaki korkusunu gidermeye çalışır. Güzel ve yumuşak hareket karşısında kalan kadın, emniyet duyunca yumuşar.

Korkular ve ruhi-hissi çekinmeler aşıldıktan sonra, kadına gayet ihtiyatla hareket etmeli ve bekaret zarının yırtılmasının hiç çekinilecek kadar bir acı vermeyeceği anlatılmalıdır. Bu anlayış sadece sözle değil, hareketle de olmalıdır. Hakikaten bu acının zor ve dayanılmaz olmadığını o da görecektir.

Erkek, karısının utanacağını düşünmeli ve isterse soyunur­ken ona kolaylık göstermeli yani yanından icabında uzaklaşmalıdır ki, o rahat hareket edebilsin. Yine karısının yanında soyunması karısına tedirginlik verecekse, onun yanında soyunmamalı ve oda ışığını söndürmelidir. Bu hareketlere kadar dikkat etmek icab eder. Bu hareketlerle kadının utanma hissi korunmuş olur.

Kadında inandırılma durumu meydana gelirse, gerdek ge­cesinin zorluğu giderilmiş demektir. Artık kocasına inanmış ve zorluk kalmamıştır. Zaten bekaretin giderilmesi, yani kızlık zarının yırtılması zor birşey değildir. Normal bir erkeğin nor­mal bir hareketi bu başarıya kafi gelir. Zarın bertaraf edilmesindeki acı hafif ve kısa sürelidir. Kadın bunu belki hafif bir sesle atlatır.

Bazan da erkek, ilk münasebetin başlangıcını biraz sert bir şekilde bitirmek ister. Bununla kadının bekaretinin gide­rilişinden dolayı hissedeceği acı hissi mümkün mertebe hafifler ve kısa süreli olur. Böylece bu kısa geçit anı sert bir şekilde biti­rilmiş olur.

Kadın ekseriyetle erkeğe göre zayıf yapılı ve çekingendir.

Gerdek gecesinde bu tutukluklar, erkeğin hareketlerine mani olacak şekilde olabilir. Böyle hallerde, kadının mukavemetini zorla kırmayıp anlayış göstermelidir. Erkek iri cüsseli ya­ratılmış olup kadın çekinirse, bir gün sonraya da bırakılabilir.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com