Bir kadının başka bir kadınla tatmin olma işine bu ad veril­mektedir. Bu çirkin ve nesilleri dejenere eden davranış, İslam hukukuna göre günah yönünden "Zina" derecesinde büyük bir suçtur ve ahiret hayatında feci bir sorumluluğu vardır.

Dilimizde bu ayıbı işlemeye "Sevicilik" denilmektedir. Peygamberimiz buyuruyorlar ki:

'İki adınların sürtüşmesi, kendi aralarında bir (nevi) zinadır."

(Feyzü'l-kadir c. 4, s. 103).

Kadın ve kızlar, kendisini soysuzlaştıracak ve şerefini alçal­tacak bu rezaletten korunmak için şu tavsiyelere dikkat ve riayet etmelidirler:

a) Çıplak veya yarı çıplak denecek dekolte elbise ile, aynı ör­tünün altında ve aynı yatağın içinde bir kadınla birlikte yatmamalı.

b) Ahlakına güvenmediği kadından, erkekten sakınır gibi sakınmalı ve bu gibilerle alakasını kesmeli.

c) Nefsani heveslerini kırmak için oruç tutmalı ve Allah korkusunu kalpten çıkarmamalıdır.

"Bir kadın, diğer bir kadınla çıplak vücudları birbi­rine değdirerek yapışmış halde yatmasınlar. Birisi, diğerinin vücudunu kocasına, kocası görürcesine an­latır da bir fenalığa sebep olur.

(Ebu Davud c. 2, s. 246).

Çıplak veya yarı çıplak kadınların, deri deriye değecek şekilde bir yatakta yatmaları, bu hadis-i şerifle yasaklanmak­tadır. Zamanımız kadınları arasında yaygınlaşan ahlak düşüklükleri, hep "Adam ne çıkar?" ihmalkarlığından türemektedir. Halbuki küçük sanılan ihmalkarlıklardan büyük zararlar çıkmaktadır. Bir yılan da küçük bir yumurtadan çıkmaktadır.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

   
© incemeseleler.com