Kadını hayız halinde iken, yahut temiz olup da kendisiyle cinsi münasebette bulunduktan sonra boşamanın bid'at ol­masının sebebine gelince: Birinci halde (yani kadın aybaşı ha­linde iken, adet günlerinde) hastadır, en düşkün, en bakımsız ve erkeğin şehevi isteğini tatmin edemeyecek sönük bir zamanıdır. Buna mukabil kadın, vücudundaki sıhhi olmayan kanı atıp on­dan kurtularak boy abdesti almak suretiyle temizlenerek kadınlık tuvaletini yaptıktan sonraki anı da en cazip bir za­manıdır.

Yukarıda da işaret edildiği gibi, boşanmak, düzensiz ve dir­liksiz bir ailenin bir ihtar ile geçimsizliğini gidermek ve aile du­rumunu düzenlemek maksadıyla meşru kılındığına göre, adet ­halinde kadını boşamak, aile geçimini desteklemek gayesi ile değil, en çok şehevi bir ihtirasla olur. Bu itibarla hasta iken kadını boşamak, menfur ve çirkin bir hareket olur. Bunun için­dir ki, bu hallerde hanımı boşamak bid'at sayılmıştır.

Diğer taraftan kadının temizlik anında, cazibesi yerinde iken kendisini boşamak, ihtiras şevki ile değil, bilakis şehevi is­teklerine galebe çalarak sırf kadının hırçınlığından dolayı boşama cihetine gidildiğinden, ailenin selameti bakımından bu temizlik halindeki boşama güzel görülmüştür.

Temiz halinde iken kadınla cinsi münasebette bulunduktan sonra, kendisini boşamanın da bid'at sayılmasının sebebine ge­lince:

Erkek şehevi arzu ve ihtiyacını tatmin ettikten sonra karısına karşı sevgisi azalır. Öyle aşağı tabiatta kimseler bulu­nur ki, kendisine ihtiras hali gelinceye kadar kadını bir düşman gibi görür, onu ailenin fazladan bir ferdi sayar. Bunun içindir ki, cinsi münasebette bulunduktan, şehevi ihtirasını söndürdükten sonra kadını boşamak bid'attır.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

   
© incemeseleler.com