İhtiyaç ve zaruretten dolayı, kadınların yüzleri ve elleri ­avret (örtünmesi gereken beden uzuvları) olmak hükmünde çıkarılmıştır. Çünkü bir kadın, satmaya ve satın almaya ve buna benzer hizmetleri görmeye muhtaç olur. Bu ise adet icabı, zahiri ziynet yerleri olan yüz ile elleri açmakla yerine getirilebi­lir bir husustur. Buna dayanarak işte bu ihtiyaç ve zarurette dolayı kadınların yalnız yüzleri ve elleri avret yeri değildir. Yalnız yüz ve ellerini açmaları kendilerine helal kılınmıştır. Hanefi Mezhebi'nin hükmü de bu esasa dayanmaktadır. Binaenaleyh, yüzler, eller ve bir rivayete göre ayaklar namazda ve bakmak hususunda avret olarak sayılmamıştır. Bu bakımdan eller, ayaklar ve yüzün açıkta kalması haram ol­madığı gibi, mahrem olmayan kadınların ellerine, ayaklarına ve yüzüne -şehvet bulunmamak şartı ile- bakmak da haram değildir. Görüldüğü gibi bu müsaade şehvetin bulunmaması şartına bağlanmıştır. Şayet bakıldığı vakit şehvetin doğması muhakkak veyahut muhtemel bulunursa, o zaman bu yerlere bakmak da haramdır.

Peygamber Aleyhisselamın, "Gözler zina eder" buyruğu, tehlikenin şehvetle bakmaktan doğacağını açıkça ifade etmekte­dir. Şu hususun unutulmaması lazımdır ki, kadınlara verilen bu müsaade, zaruret bulunduğu içindir. Zaruretsiz olarak aç­mak tabii ki doğru değildir. Kadınların yüzleri hariç, kulakları saçları, bilekten yukarı olan kolları, ayak topuklarından yukarı incik ve baldırları ve diğer uzuvlarının hepsi avrettir. Bundan dolayıdır ki, kadının, mahrem olmayan erkeklere sözü geçen organlarından birisini açması, göstermesi dinen haramdır. Yabancı erkeklerin de bu organlara gerek şehvetle ve gerekse şehvetsiz olarak bakmaları dinen haram ve yasak kılınmıştır.

Ergenlik çağına erdikten itibaren, her kadın dinen müsaade edilen azalar müstesna olmak üzere, başından topuk üstüne kadar bütün vücudunu kaplayacak bir dış elbise giyinmekle mükellefdir. Peygamber aleyhisselamın, "Görünüşte elbi­seli, gerçekte çıplak olan kadınlara Allah lanet etsin" hadis-i şerifi gereğince, o elbisenin uzuvlar belli olacak şekilde dar ve ince olmaması da lazımdır. Böyle, azaları belli olacak şekildeki elbise ile dışarı çıkan, yabancılara boy gösterip bu ha­reketleriyle müslüman olmayan milletlerin kadınlarının aşağı derecesine düşen kadınlar, İslam dini tarafından kendilerine bahşedilen saygıyı yırttıkları için, din dilinde lanetlenmiş kadınlardır.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com