Dini, içtimai, tıbbi ve iktisadi cihetden müslümanlar için en uygun elbisede bulunacak vasıflan şu şekilde hulasa edebiliriz:

1) Müslümanın giydiği elbise, mevsim şartlarına uygun ola­rak pamuk, keten ve yün gibi sıhhi kumaşlardan dikilmiş ol­malı,

2)     İçini gösterecek kadar ince, şeffaf ve naylon olmamalı,

3)Vücut hatlarını belli edecek şekilde dar olmamalı, hangi tip elbise olursa olsun lüzumundan fazla (çirkinlik arzedecek şekilde) bol olmamalı,

4) Erkekler kadınlara, kadınlar da erkeklere mahsus olan elbiseleri giymemeli,

5) Giyilen elbise kafirlere has (küfürlerine simge) olmamalı, simge olduğu hususunda tereddüt edilenleri dahi giymemeli,

6) Üzerinde ayet ve hadis yazılmış olmamalı, ayrıca elbise­nin resimli olmamasına, üzerinde gayri müslimlerin isimleri­nin bulunmamasına da dikkat etmeli,

7) Elbisenin bizzat kendisi "Zinet" haline gelecek kadar süslü olmamalı, tabii ki giyenin mali ve ictimai durumuna uy­mayacak kadar da basit olmamalı,

8) Mekruh olduğu için erkekler kırmızı ve sarı renkli elbise giymemeli,

9) Giyilen elbise dinimizde yasaklanmış kumaştan imar edilmiş olmamalı, (erkekler için ipek elbise gibi)

10) Giyilen elbise deriden imal edilmiş ise, derinin dibağlanmakla derisi temiz olan hayvanların derisinden olması ve usulüne göre de dibağlanmış (temizlenmiş) olmalı,

       11) Netice olarak elbise vücudu teşhir edecek şekilde değil, dinimizin aradığı vasıfları haiz, giyenin müslüman olduğuna alamet olabilecek şekilde olmalı, Allah (c.c.) Hazretlerinin em­rine, Peygamberimiz (s.a.v.) efendimizin sünnetine uymak için giyilmelidir.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com