Kur'an-ı Kerim, Nur Süresi, 31. ayette şöyle buyrulmaktadır:

"Mü'min kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Zinetlerini (süs eşyalarının takılı olduğu baş, kulak, boyun, göğüs, kol, bacak gibi yerlerini) açmasınlar. Ancak bunlardan görünmesi zaruri olan (yüz, el ve ayaklar) müstesnadır."

Başka bir hadiste buyuruluyor ki:

Ümmü Seleme (r.a.) validemiz anlatıyor:

Örtünme emri geldikten sonraydı. Ben Resülüllah'ın yanında bulunuyordum. Meymüne (r.a.)de vardı. Bulunduğumuz yere Ümmü Mektum'un gözleri görmeyen âmâ olan oğlu geldi. Resülüllah bize "Ondan çekinin, örtünün" dedi. Biz de "Ya Resulallah o görmüyor ki, âmâ değil mi? O bizi ne görüyor ne biliyor? dedik. Bunun üzerine bize şöyle buyurdu. "Siz de mi onu görmüyor ve bilmiyorsunuz?"

Kadın kocasının izni olmadıkça başka bir erkekle konuşamaz. Çünkü kocasının izni olmadan böyle bir hare­kette bulunması, kocasının kendisine karşı olan itimadını sar­sar. Aile reisi olan erkeğin karısına karşı olan itimadının sarsılması ise aile saadetine gölge düşürebilir. Çünkü habersiz yapılan her iş bir şüpheye sebep olduğu gibi, kocasının haberi olmadan başka bir erkekle kadının konuşması da kocanın kal­bine bir şüphe koyar ki, bu gittikçe büyür, büyüdükçe de ailenin huzurunu bozar ve en nihayet yuvanın yıkılmasına sebep olur.

Bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır:

"Peygamberin temiz hanımlarına bir şey so­racağınız vakit, perde arkasından sorun. Böyle yap­manız hem sizin kalpleriniz, hem onların kalpleri için daha temizdir."

Şehevi istekleri harekete geçiren şeylerin önemlilerinden bi­rinin, ses olduğunda şüphe yoktur.

O bakımdan müslüman kadınlar konuşmalarına çok dikkat etmeli ve ciddiyeti elden bırakmamalıdırlar.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com