Yukardan beri ailede erkeğin vazifelerini sıralamaya çalıştık. Aile reisi koca olduğu için, erkeğin vazifelerini başa almış olduk. Ailede kadının da kendine düşen vazifeleri elbette olacaktır. Erkek üzerinde kadının hakları olduğu gibi, kadının üzerinde de erkeğinin birçok hakları vardır. Kadın, bunları za­manında ve eksiksiz olarak yerine getirmek durumundadır. Şu husus Unutulmamalıdır ki, bu vazifeler, dinimizin emirlerine ters düşen istekler olmayacaktır. Koca, günah olan bir şeyi karısından isterse, kadının Allah'ın emirlerine uymayan bu isteğe olumsuz tavır göstermesi gerekir. Zira, "Allah'a isyan olan noktada kula itaat yoktur" düsturu, İslam dininin değişmez prensibidir.

Kadının, erkeğine karşı vazifelerini şöyle özetlemek müm­kündür:

Kadın evinin içinde oturmalı. İşini elinden bırakmamalı.

Çok inip çıkmamalı. Komşularıyla az konuşmalı. Onlara ancak gerektiği zaman gitmeli. Kocası evde olmadığı zaman, onun namusunu ve malını korumalı. Bütün işlerinde kocasının ar­zusunu düşünmeli. Kendi namusunda ve kocasının malında kocasına ihanet etmemeli. Onun evinden, ancak onun izniyle çıkmalı. Eğer onun izniyle çıkarsa, güzelliklerini süslü elbiseler içersinde sergilememeli. çarşı ve pazarlardan gitmeyi değil tenha yolları seçmeli. Bir kimseye sesini duyurmaktan veya şahsını tanıtmaktan sakınmalı. İhtiyaçlarını temin etmek için kocasının dostuna kendisini tanıtmamalı. Kendisini tanıyan veya kendisinin tanıdığı bir kimseye kendisini tanıtmayacak bir şekilde davranmalı. Hedefi, evinin. tedbiri olmalı. Namazına orucuna yönelmeli. Kapıya gelen kocasının bir dostu, izin istediği zaman, kocası yoksa içeri almamalı ve lafı uzatmamak için kapıda onların kimler olduğunu dahi sormamalı ve onlarla karşılıklı konuşmalara girişmemeli.

İbni Abbas Hz. buyuruyor: "Haysam kabilesinden bir kadın Allah'ın Resülüne gelip dedi ki:

- Ben kocası olmayan bir kadınım, evlenmek istiyorum. Acaba kocanın hakkı nedir?

Peygamber Efendimiz buyurdular:

- Kocanın, karısı üzerindeki hakkından biri, ko­cası onunla birleşmek istediği zaman devenin sırtında olsa dahi, kendisini kocasından men etmemelidir. Yine kocanın hakkından birisi de, kocanın izni ol­maksızın onun evinden herhangi bir şeyi başkasına vermemektir. Eğer kocanın izni alınmadan onun evin­den başkasına bir şey verirse, günah onun boynuna, sevap ise kocaya yazılır. Kocanın hakkından birisi de, kocanın izni olmaksızın nafile oruç tutmamaktır. Eğer kocanın izni olmadan nafile oruç tutarsa, boşu boşuna acıkmış ve susamıştır. Ve kendisinden o oruç da kabul olunmaz. Eğer kocanın izni olmadığı halde kocanın evinden çıkıp dışarlara giderse, eve dönünceye veya tövbe edinceye kadar melekler ona lanet okurlar."

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com