Şakada ve kadının isteklerine uymakta kadının ahlakını bo­zacak ve kendisinin kadının nezdindeki itibarını düşürecek kadar müsamaha göstermemelidir. Bilakis normal hareket etme­lidir. Kadında bir kötülük gördüğünde razı olmadığını belli et­melidir. Kötülüğe yardım eden kapıyı açmamaya bak. Allah rızasına, insan sevgisine muhalif düşen herhangi bir şeyi kadında gördüğün zaman buna razı olmamalıdır.

Kocanın hakkı, amir olmaktır, memur olmak değil... Cenab­ı Hak da erkeklerin kadınlar üzerinde hakim olduklarını be­lirtmiş ve kocaya efendi diyerek şöyle buyurmuştur:

"Kapının yanında hanımın efendisine (kocasına) rasgeldiler ... "

(Yüsuf Süresİ: 25")

Binaenaleyh efendilik mertebesinde bulunan koca, bu mertebeden inerek hanımın emri altına girip ona boyun eğerse böyle bir koca Allah'ın nimetini nankörlükle reddetmiş olur! Kadının nefsi, tıpkı senin nefse misaline benzer. Eğer sen, nefsinin zincirini azıcık gevşetirsen, o serkeş nefis, seni uzun uzadıya çekip götürür. Eğer onun bağını azıcık bırakırsan seni bir arşın arkasına sürükler götürür. Eğer onun ağzına gem vurup durdurmak yerine elini dizginin üzerinde şiddetli bir şekilde koyarsan, onu hakimiyetin altına almış olursun.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com