Gruplar, fırkalar gibi manalara gelen Ahzab ifadesi, Kur'an-ı Kerimde bir sureninde aynı zamanda ismidir. Burada kasdedilen grup, Medineyi kuşatmaya gelen ve hendek Gazvesine sebep olan düşman müttefikleri kasdedilmektedir. Hendek gazvesinin diğer adı da Ahzab Gazvesidir.

Müşriklerin hedefi Peygamber efendimiz s.a.v. i ortadan kaldırmak ve Medineyi münevvereyi ele geçirip, Müslümanları toptan yok etmek idi. Ancak planları, Peygamberimizin medineni bir kaç km yakınına kazdırmış olduğu hendekle engellendi.  Bu olaydan sonra müşrikler artık bir daha taarruza geçemediler.

15-20 gün kadar bekleme ve düşmanın taarruzuna mani olma gayreti ile geçen o günlerde, Bugün Ahzab Mescidinin bulunduğu yerde kurtuluşun çabuk olması için ayakta durup ellerini yukarıya kaldırarak müşrik kabileleri aleyhinde üçgün boyunca dua ettiler.

Peygamber Efendimiz s.a.v, duayı okuduktan sonra yerden bir avuç toprak alarak; "Şâhetil vücuh (yüzler yere sürünsün)" diyerek düşmanlar üzerine attı. Büyük bir mûcize zuhur etti.

Efendimizin bu duâ ve niyâzının arkasından Cenâb-u Hakk kasırga hâlinde çok  şiddetli bir rüzgar gönderdi. O kadar  şiddetli ki; ağaçları koparıyor, yerden kaldırdığı tozu düşmanın yüzüne çarpıyor, eşyayı kaldırıp yerden yere vuruyor, çadırları söküyordu. Yemek kazanları bile altüst olmuş, herşey dehşet saçıyordu. Netice olarak, düşmanın direnci kırıldı ve hevesleri kursaklarında kalarak geri döndüler.

 

Rasülüllah efendimizin cezbe ile okuduğu Ahzab duasındaki o manevi keyfiyyet el'an mevcuttur. Darlık ve sıkıntılı hallerde bu duaya devam edilmelidir. Her türlü görünür görünmez düşmanların şerrinden muhafaza için okunabilmektedir.

Allah dostlarından tavsiye olarak, mühim hallerde sabah namazının sünnetinin 2. rekatında zam-mı sureden sonra tekbir alınarak okunması tavsiye edilmiştir.

Korona virüsü gibi salgın hastalıklarda bir bela ve musibettir. Kendimizi ve İslam aleminin muhafazası niyeti ile okunması tavsiye edilmektedir.

 

ARAPÇASI:
http://www.incemeseleler.com/resim/ahzab_duasi.jfif

MANASI:

Ey Kitabı (Kur'anı Kerimi) inzal eden Allah’ım. Hesapları çabuk gören Allahım. Sen düşman ordularını hezimete uğrat. Allahım onları hezimete uğrat, onlara karşı bizlere yardım eyle ve onları sars.

 Ey Allahım! ey sıkıntıda olanlara yardım eden ve Ey kederli olanların üzüntülerini gideren Allah'ım. Sıkıntılarımızı, üzüntülerimizi gideriver. Çünkü sen bizim ve bütün müminlerin başına gelenleri en iyi görensin. Ey Allahım! ayıplarımızı örtüver. korktuklarımızdan emin kıl. Ey ikram edicilerin en ikram edicisi ve rahmet edenlerin en rahmet edeni.

İsmi azamın hürmetine, arşı Alanın izzeti hürmetine, kitabındaki nihayetsiz rahmetin hürmetine Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamberindeki nihayetsiz faziletin hürmetine zatının sevgisi hakkına. Ey Allahım zatının sevgisi hakkına bizi koru. Ya Allah, Allahtan baika ilah yoktur ve Efendimiz Muhammed hazretleri s.a.v. Muhakkak ki Allah'ın Rasülüdür, tasdik ederiz.

Ey Allah'ım indindeki şanı hürmetine onu bize şefaatçi kıl. Muhakkak sen her şeye kadirsin.(İsyandan) dönmek ve (itaate yönelmekte) güçlü bulunmak ancak pek yüce ve büyük olan Allahın yardımı ile olur.

Kemal Ekrem Soylu /incemeseleler.com
18.04.2020

   
© incemeseleler.com