Kureyş kabilesinin eriştiği nimeti ifade eden Kureyş suresinin nazil olma sebeblerinden olarak; Kureyş kabilesi bunca nimetin içerisinde Peygamber Efendimiz s.a.v.'in tevhid davetine ilk önce onların koşması lazım gelirken, yine ilk önce onların Allah'a ortak koşmada ısrar ederek muhalefet ve karşı koymaya kalkışmaları bu sûrenin nüzul sebebi olmuştur.


Her ayeti kerimenin farklı hikmet ve şifaları olduğu gibi Kureyş Suresi ile alakalı olarakta, korkunç hadiselerde ve görünür görünmez düşmana karşı, belli adetler çerçevesinde okunmasının faideli olacağı başta İmam-ı Rabbani k.s. olmak üzere Evliyaullah tarafından tavsiye edilmiştir.


İ.  Rabbânî hazretlerinin talebelerinden olan Seyyid bir zât  bu hususla alakalı şöyle bir hadiseden bahseder.

"İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin birâderi, Sürûnç  isimli beldede idi. Hazret bir mektup yazıp huzûruna gelmesini istemişti. Mektubu götürmek için beni vazifelendirdi. Yola çıkarken selâmetle gitmem için duâ edip Fâtiha okudu ve bana buyurdu ki: "Yolda "Kureyş sûresini" çok oku ki tehlikelerden korunasın.

Akabinde de,Şâyet yolda müşkil bir iş ile karşılaşırsan bizi hatırla!"  Gitmek üzere yola çıktım. Yanımda iki kişi daha vardı. Sürûnç‘a iki menzillik yol kalmıştı. Fakat önümüzde dehşetli bir çöl vardı. Bu çölde iken bir ara, yanımdakilerden ayrılıp biraz uzağa gittim. Abdest tâzeledim ve iki rekat namaz kılmak üzere namaza duracaktım. Bu sırada karşıma birden bire korkunç bir arslan çıkıverdi. Bana doğru yaklaşıyordu.

Hemen hocam İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin; "Bir müşkil ile karşılaşırsan beni hatırla!" emri hatırıma geldi. Kendi kendime; "Ey hocam! Allahü teâlânın izniyle imdâdıma yetiş, beni bu yırtıcı arslanın pençesinden kurtar!" dedim. Daha ben sözümü bitirmeden İmâm-ı Rabbânî hazretleri gözüküverdi ve arslana, benden uzaklaşması için, eliyle işâret etti. Arslan kaçarak uzaklaşıp gitti. Bu hâdiseyi yanımdaki arkadaşlar da gördü. Bana; "Böyle bir anda imdâdına yetişen bu büyük zât kimdir?" dediklerinde; "İmâm-ı Rabbânî hazretleridir." dedim. Onlar da bu hâdise üzerine, İmâm-ı Rabbânî hazretlerini çok sevenlerden oldular."

 

Kureyş suresinin usulü üzere okunduğu zaman tesirli olacağı, özellikle Sabah ve Akşam namazlarından sonra 21 defa okunması gerektiği şeklinde kitaplarımızda geçen beyanatlar vardır. İmam-ı Rabbani k.s. zaruri hallederde hiç olmazsa 11 defa okunmasını, daha da aşağısının olmayacağını, 2. cilt 69. mektubunda şu şekilde ifade ediyor.

 

وقراءة سورة قريش فى المخاويف ومحال استيلاء الاعداء مجربة للأمن والرفاهية فينبغى قراءتها فى اليوم والليلة احدى عشرة مرة لا أقل من ذلك

" Korkulu yerlerde ve düşmanın istilâ ettiği mahallerde Kureyş suresini okumak, emin olmak ve kurtuluş için tecrübe edilmiştir. Bunun gece-gündüz on bir kere okunması gerekir; daha az olmaz. "

 Kureyş Suresinin kırık mana çalışmasını, sitemizden okumak için tıklayınız!

Kemal Ekrem Soylu / Araştırma
20.04.2020 / incemeseleler.com

 

   
© incemeseleler.com