Hatmi Haceganlarda okunan ihlası şeriflerin salavatı şeriflerin fatihai şeriflerin  istiğfarı şeriflerin belirli sayıda olmasının hikmetini Hulasat-üt tasavvuf isimli eserinde  Muhammed Fevzi İbni M. Şerif Batûmî hazretleri zikretmiş. Buyrun.. İSTİĞFAR OKUMANIN HİKMETİ:
Ebu Said Muhammed Hadimi Rh.A.: “Evvelinde istiğfar okumak; günâhlardan temizlenmek, havatırı def etmek ve 
 رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ
”Rabbinizden mağfiret isteyin (ki günâhlarınızı örtsün.) Sonra ona tevbe edin, (günâhlarınıza pişman olup O'nun yoluna dönün ki,) sizi tâyin ve takdir edilmiş bir müddete kadar, güzel ni'metlerinden faydalandırsın (S.Hud3) ayeti celilesine ve “Her derdin bir dermanı var, günâh dertlerinin dermanı da istiğfardır.” Hadis-i şerifine imtisal içindir” demiş.
7 FATİHA-İ ŞERİFE OKUMANIN HİKMETİ:
Fâtiha-i Şerifenin yedi okunması, Bu sure-i celile Kur’n-ı Kerimin başı ve seb’ul mesani (iki defa inen yedi âyet) olduğundan ve kütüb-ü münzelenin yedi defa sevabına nail olmak içindir.
Hadis-i Şerif: “Kim Fatiha’yı okursa Tevrat, Zebur, İncil, Furkan ve İdris A.S.’a İbrahim A.S.’a indirilen kitap ve sahifeleri yedi defa okumuş gibi sevap alır. Fatiha-i şerife’nin her harfine bir derece verilir. Her derece yer ile gök arası kadardır.” Ubey bin Keab R.A.
Fatiha-i Şerife’yi hatmin evvelinde sağdan, sonunda soldan yedişer kişi okur. Fatiha-i Şerife’nin nûru bütün hatim halkasını ihatâ etsin için sağdan ve soldan okunur.
100 SALAVAT OKUMANIN HİKMETİ
100 Salevat okumak, Kelime-i Tevhid ile birlikte 100 olan AllahüTeâlâ’nın isimlerine muvafık olduğundandır. Dereceleri itibariyle mevcüdatın hakikatları da 100 dür. Ayrıca hatme salevatla başlamak için okunur. Hadis-i Şerifte buyruluyor: “ Bana günde 100 salevatı şerife getirenin Allahü Teâlâ 30’u dünyada 70’i âhirette olmak üzere 100 hacetini kazâ eder.” (İbni Münde, Cabir R.A. den rivâyet etmiştir. )
Hatmin sonuda 100 salevat okumak, Nebî S.A.V. ’in mübarek ismi şeriflerine muvafakat ve hatmin iki salevat-ı şerife arasında olsun içindir.
1000 İHLASI ŞERİF OKUMANIN HİKMETİ
1000 ihlas-ı Şerif okumak, Allahü Teâlâ’nın 100 ismine muvafakattır. İhlas-ı Şerif’in fazileti, Fatih-i Şerifenin fazileti gibi sayalamıyacak kadar çoktur.
Hadis-i Şerif: “Kim 1000 defa ihlas suresini okursa, nefsini Allahü Teâlâ’dan satın almış ve Allah’ın has kullarından olmuştur.” (Enes R.A. den İbni Neccar rivâyet etmiştir.)
Hadis-i Şerif: “Cebrâil A.S. bana hoş surette müjde ile geldi de: «Yâ Muhammed, Allahü Teâlâ sana selam buyurdu ki, Her şeyin bir nesebi var, benim nesebim de ihlas suresidir. Ümmetinden her kim bu sûreyi bin defa okur da bana gelirse (hayatta iken okursa) sancağımı ona verir, Arşımda ikâmet ettirir ve azaba müstehak olan 70 kişiye şefaat ettiririm. “Her nefis ölümü tadacak” (Ali imran 185 - Enbiyâ 35 - Ankebût 57) emrim olmasaydı o kulumun ruhunu kabzetmezdim. ” (İbni Neccar Enes R.A. den nakletti.)
Hadis-i Şerif: “Kim namaz abdesti gibi abdest aldıktan sonra, “Kul hüvallahü Ahad . ”suresini Fatiha ile başlayarak, yüz defa okursa, Allahü Teâlâ Her harfi için on sevap yazar, on günâhını siler, on derece yükseltir. Cennette ona yüz saray bina eder ve Kur’an-ı Kerim’i 33 defa okumuş gibi olur ve şirkten uzaklaştırır, melekleri toplar, şeytanları kaçırır ve Allahü Teâlâ ona nazar edinceye kadar Rabbini unutmaz. Cenâb-ı Hak ona nazar edince de azap etmez.” (İbni Adiyy ve Beyhaki Enes R.A.’den rivâyet etmişler.)
Sonunda Aşr-ı Şerif okumak, hatmi şerif-i Kur’an-ı Kerim’le bağlamak ve teberrük içindir.
Duadan maksat, amellerin kabul ve hacetlerin kazasıyla umûmî ve hususi bela ve musibetlerin def ve izalesidir.

incemeseleler.com

   
© incemeseleler.com