Birçoklarının Lokman Hekim olarak bildikleri zat Lokman Hekim değil, Lokman Hakim'dir. Hakim, hikmet sahibi demektir. Lokman Aleyhisselam, sadece bir hekim değil, hekimliğinin yanında hikmet erbabıydı, birçok hikmetlerden haberdardı.

Lokman Hakim Hazretleri bir gün oğluna şöyle demişti:

- Evladım insan kıymetini bilmeyenden borç alma ve hiç kimseye sırrını söyleme.

Bu iki nasihatı babasından alan oğul, zihnin de bu iki noktayı tutmuş, gün gelip babası vefat etmişti. Hikmetler sahibi babasının kendisine yaptığı nasihatın manasını daha iyi anlamak için, gidip, sonradan görme zengin olan fakat insan kıymeti nedir bilmeyen birisinden borç ister. Zengin adam istenilen borcu verir ve ilave eder:

- Kalbini rahat tut ve ne zaman vereceğim diye acele etme. İstediğin zaman ödersin.

Bu parayı aldıktan sonra gider bir koyun alır, keser ve bir çuvala koyup eve gelir. Karısına:

- Hanım ben bir iş işledim. Bir adam öldürdüm. Cesedi de bu çuvalın içinde. Sakın kimseye söyleme ve bunu bir yere saklayalım, der.

Çuvalı alıp evin altına bir yere saklarlar.

İkinci gün bir şey bahane ederek hanımıyla kavga eder. Kocasına kızan kadın, yaygarayı basar:

- Katil adam! Hem adam öldürüyorsun, hem de bana eziyet ediyorsun. Yetişin komşular. Bu adam katildir.

Halk toplanır. Hükümet kuvvetleri meseleden haberdar olurlar. Evin önü ana-baba gününe döner. Kadın cesedin yerini göstermekle meşgul oladursun, borç veren ve "zamanı önemli değil, istediğin zaman verirsin" diyen adam da alacağını istemekte ve adamı sıkıştırmaktadır. Borçlu:

- Bak beni cinayetle suçluyorlar. Suçun sabit olursa bana kısas yapıp öldürecekler. Ne olur benden alacağından vazgeç, derse de alacaklı onun öldürülüp öldürülmeyeceğine bakmadan habire alacağım ister.

Bu arada, adamın öldürdüğünün kim olduğunu tesbit için cesedin bulunduğu yere gelirler. Kadın cesedi gösterip:

- Kocamın öldürdüğü adamın cesedi işte burada, diye çuvalı gösterir. Açarlar, bakarlar ki adam ölüsü değil, bir koyun ... Durumu, cinayetle suçlanan Lokman Hakim'in oğluna sorarlar. O da meseleyi anlatır ve:

- Babam bana iki nasihatte bulunmuştu.

Ben de onun nasihatlarını kendi üzerimde denemek istedim. Mesele bundan ibarettir, der ve vefasız ve aile sırrına sahip olmayan, icabında hiç mühim olmayan bir sebepten dolayı kocasını ele vermekten çekinmeyecek olan karısını boşar.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com