Nakşibendi büyüklerinden Bayezidi Bestami Hazretleri vefat etmişti: Kalp gözü açık olan arkadaşlarından biri, onun kabri başında durmuştu. Şu hadiseye şahit oldu:

Ölülere kabir suali soracak olan Münker ve Nekir isimli melekler gelirler. Ona sual soracak olurlar. Bayezid Hazretleti meleklere:

- Ben Onun (Allah'ın) huzurunda yatıyorum, Ona sorun bakalım, ben onun kulu muyum? Eğer "Evet o benim"kulumdur" derse o bana yeter, der. Melekler:

- Sen çok tuhaf konuşuyorsun. Hiçbir ölü senin gibi konuşmaz, derler.

Bayezid şöyle cevap verir:

- Ben size bundan daha tuhaf olanını söyleyeyim. Allah beni Adem Aleyhisselam'ın sulbünden çıkarıp "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" dediğinde, "Evet Ya Rabbi sen bizim Rabbimizin" dediğimi bugünkü gibi hatırlıyorum. Siz o zaman orada mıydınız?

- Hayır değildik.

- O halde siz beni Rabbim ile başbaşa bırakın.

Aradan çekilin.

Bunun üzerine iki melek onu öylece bırakırlar.

Ve:

- Bu, Allah aşkıyla tamamen sarhoş olmuş.

Bu haliyle kabre konulduğu gibi, mahşerde de böyle dirilir, derler.

Gerçek Allah dostlarının halleri böyledir. Onlar kabirden de korkmazlar.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com