Bütün Ashabı Kiram gibi Hazreti Sevban da Rasulullah Efendimiz (s.a.v.) i çok sever, görmeden duramazdı. Birgün Peygamberimiz'in huzuruna geldiğinde durumunda değişikli kvardı. Hz. Rasülüllah kendisine sordu:

- Hayrola Ya Sevban neyin var? Niçin benzin solgun?

Hazreti Sevban cevap .verdi:

- Ya Rasülüllah, şunu düşünüyorum. Şimdi dünyada doyasıya seninle görüşüyoruz. Fakat yarın ahirette böyle olmayacak. Biz diğer insanlarla beraber olurken sen Peygamberlerle beraber olacaksın ve biz seni orada hiç göremeyeceğiz. Şimdi dünyada senden ayrı kalmaya tahammül edemiyoruz, dayanamıyoruz da ahirette ne yapacağız? İşte bunu düşünüyor ve üzülüyorum. Bende gördüğünüz değişik hal bu düşüncedendir.

Bunun üzerine şu mealde olan Nisa Süresinin 69. ayeti nazil oldu:

"Allah'a ve Peygambere itaat edenler, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salih kimselerle beraberdirler. Bunlarsa ne güzel bir arkadaştırlar"

Evet değerli okuyucular, kişi ahirette dünyada sevdiği kişilerle beraber olacaktır. Onun için, bu dünyada iyi insanları sevelim, iyi insanlarla arkadaş olalım ki, ahirette de onlarla beraber olabilelim.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com