Ammar bin Mansur camide va'z ediyordu. Bir adam konuşma sırasında ayağa kalkarak:

- Ya Ammar, ihtiyacım var. Bana dört dirhem verir misin? der.

Ammar Hazretleri, cemaata karşı:

- Kim şu zata istediği dört dirhemi verirse, onun için dört dua ederim, deyince yahudi bir zatın kölesi olan birisi, kalkıp o kadar parayı verir. Kendisi için de o dört duanın şöyle yapılmasını ister:

- Ben bir köleyim, azad olup hürriyetime kavuşayım. Fakirim, zengin olayım. Günahkarım, affedileyim. Hizmetinde bulunduğum yahudi hidayete erip müslüman olsun. Bunlar için duanızı istiyorum.

Ammar Hazretleri elini açıp bu dört şeyin yerine gelmesi için dua etti.

Köle eve dönünce yahudi niçin geç kaldığını sordu. O da va'z dinlediğini ve va'z eden hocanın kendisi için dört dua ettiğini söyledi.

Yahudi, o duaların ne olduğunu sordu, kölede anlattı. Bunun üzerine o yahudi dedi ki:

- Seni azad edip hürriyetine kavuşturuyorum. Serbestsin. Elinde paran pulun yok, dört bin dinar veriyorum. Sıkıntı çekmezsin. Ben de müslüman oluyorum. Eşhedü enla ilahe illailah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülüh. Senin affedilmene gelince, o benim elimde değil.

O gece, müslüman olan Yahudiye rüyasında şöyle denilir:

- Sen elinden geleni yaptın. Senin elinden gelmeyeni de biz yapıyoruz. Bilin ki, sen de, senin kölen de, ona dua eden Ammar da, Ammar 'ın va'zında bulunup da onun duasına amin diyen cemaat da, hepiniz affedildiniz.

İşte Allah dostlarının ağızlarından çıkan dualar böyle yerini bulur ve bereketli olur.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com