Hz. Ömer, halifeliği zamanında Sariye ismindeki zatın kumandasında, İslam askerini harbe göndermişti. Ordu, bir cuma günü harp halindeydi. Müslümanlar, bir dağın eteklerinde bulunuyorlardı. Bu sırada düşman askerleri dağın arkasından İslam ordusunu sarmak ve arkadan vurmak üzereyken, kumandan Sariye'nin kulağına Hz. Ömer'in sesi geldi:

- Ya Sariye! Dağa, dağa.

Bunu duyan Sariye, baktı ki düşman kendilerini dağın arkasından vurmak üzere. Hemen tedbirini aldı ve sarılmaktan kurtuldular. Büyük bir tehlike önlenmişti.

Diğer taraftan, Medine'de bulunan Müslümanlar hayrette kalmışlardı. Çünkü, Hz. Ömer bir Cuma günü hutbe okurken, aniden:

- Ya Sariye! Dağa, dağa diye bağırmış, sonra konuşmasına devam etmişti. Bunu saati saatine kaydeden Hz. Ali (r.a.) "Bunda mutlaka bir hikmet var. Ömer boşu boşuna böyle bir harekette bulunmaz" diye düşünüyordu. Sariye harpten gelince ona sordu:

- Ya Sariye falan cuma günü öğle vakti, Ömer'in bir sesini duydun mu?

Sariye, o saatte Hz. Ömer'in kendisini ikaz eden sesini duyup, ordunun arkasını dağa verdiğini ve mağlubiyetten kurtulduklarını anlattı. Mesele anlaşılmıştı. Hz. Ömer'in kerameti sayesinde İslam ordusu mağlup olmaktan kurtulmuş bulunuyordu .

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com