Abbasi halifelerinin meşhurlarından olan Harun Reşid, devletin başkadısı olan Ebu Yusuf Hazretleriyle beraber Davud Tai Hazretleri'ni ziyarete gittiler. Kapıyı annesi açtı. Oğluna, ziyaretçilerin geldiğini söyledi. Davud Tai Hazretleri:

- Benim dünya ehli olanlarla ilgim olamaz, diye kabul etmek istemedi. Harun Reşid ve Ebu Yusuf Hazretleri, annesinden bu görüşmeyi temin etmesini rica ettiler. Annesi gidip onları kabul etmesini söyledi. Davud Tai Hazretleri:

- Anneye itaat farz olmasaydı, sizinle görüşmeyi kabul etmezdim, dedi.

Girdiler, görüştüler. Ayrılacakları zaman halife bir kese altun vermek istedi. O kabul etmedi. Ve:

- Harcamak için, miras olarak bana kalan evimi sattım. Onun parası bitince de ömrümün sona ermesi için Allah'a dua ettim, dedi.

Parayı veremediler ve ikisi de oradan ayrıldılar. Aradan zaman geçti. Ebu Yusuf Hazretleri bir gün Davud Tai Hazretlerinin vefat ettiğini söyledi. Gerçekten de sorduklarında o gün öldüğü anlaşıldı.

Ebu Yusuf Hazretleri'ne nasıl bildiğini sordular.

Dedi ki:

- Davud Tai Hazretleri'nin ne kadar parası olduğunu öğrendim. Günlük ihtiyacının da ne kadar olduğunu onunla beraber öğrendim. Hesab ettiğimde onun bugün ölmesi gerekiyordu. Çünkü o, parası bittiğinde ömrünün de bitmesi için Allah'a dua etmişti. Allah onun duasını kabul buyurur. Ondan dolayı bildim.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com