Şeyh Ebu Abdullah Hazretleri müridleriyle gidiyorlardı. Toplanıp içki içen bir topluluğa rastlarlar. Müridlerden birisi onları bu işten vazgeçirmek için bir şeyler söylemek istedi. Şeyh Hazretleri, Allah tarafından insanları irşada ehil ve vazifeli olduğu için, irşad usulünü daha iyi biliyordu. Dedi ki:

- Ey dervişler siz durun, hiç bir şey söylemeyin.

Dervişler de gerçek dervişlermiş. Sustular. Hz. Şeyh onlara yaklaştı. İçki içenlerden birisi, elindeki kadehi doldurup Şeyhe uzattı. Şeyh de aldı. Topluluğa hitaben:

- Ey yiğitler, bu mecliste çok sevdiklerinizi anmak adeti yok mu? Müsade ederseniz ben de sevdiğimi anayım, dedi.

- Seni dinliyoruz, dediler.

Şeyh Hazretleri konuşmaya başladı:

- Ruhlarımız göklere çıkıp, bedenlerimiz kabre konulup, mallarımız varislerimize kalır.

Bize, “sen dünyayı mı topladın, dünya seni mi?" diye nida olunur.

Tabuta konulup bize "Hani senin sevimli nefsin? Hani senin müslümanları kıran, inciten dilin? Seni sevenler nerede? Seni onlardan kim ayırdı? denilir.

Kabre konulduğumuz zaman, kabir bize, "Ben zulmet ve vahşet yeriyim" der.

Kıyamet günü bazı yüzler siyah, bazı yüzler de beyaz olacaktır. Acaba bizim yüzümüz nasıl olacaktı r?

Kıyamette kimilerinin amel defterleri sağ, kimilerinin amel defterleri de sol taraflarından verilecektir. Acaba bizim amel defterimiz hangi tarafımızdan verilecektir?

Ameller tartılırken halimiz nasıl olacaktır? İbadetlerimizin hepsi kabul edilmiş midir?

Allah, insanların kıyamette iki kısım olup, bir kısmının cennete, bir kısmının da cehenneme gideceklerini haber vermektedir. Acaba biz hangi tarafta olacağız?

İşte ben bunları hatırlamayı seviyorum. Bunları düşünmeyi seviyorum. Bunları hatırlayalım. Bunla analım.

Şeyh Hazretleri bu sözleri söyleyince, hepsi de yanlarında bulunan çalgıları kırdılar. Kadehleri parçalayıp içkilerini döktüler. Can u gönülden tevbe edip ibadetlerine başladılar. Sonunda hepsi de iyi insanlar içersinde yerlerini aldılar.

Allah, samimi olarak tevbe edenlerin tevbelerinin kabul edileceğini Kur'an-ı Kerim'inde haber vermektedir. Allah va'dinden dönmez.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com