Aşağıdaki sorular bir hıristiyan topluluğunun Müslüman olmasına sebep olmuştur. O sualler ve cevapları şunlardır:

Soru:

Cennette Tüba Ağacı denilen bir ağaç vardır. Kökü yukarda, dalları yerdedir. Cennette ne kadar köşk varsa, hepsine bu ağacın dalları erişir, deniliyor. Her şeyin dünyada bir misali olduğuna göre, bu ağacın dünyadaki misali nedir?

Cevap:

Bunun dünyadaki misali güneştir. Güneş doğar ve dünyadaki her şeyi aydınlatır. Kendisi yukarda olduğu halde ışığı yerdedir.

Soru:

Cenneteki insanlar yeyip içecekler ama, küçük ve büyük abdest ihtiyaçları olmayacaktır, deniliyor. Bunun dünyadaki misali nedir?

Cevap:

Bunun misali anne karnındaki bebektir. Yer, içer fakat tuvalet ihtiyacı olmaz ve yediğini çıkarmaz.

Soru:

Cennet ve cehennemin kaçar kapılan vardır. İkisinin de kapılan aynı sayıda mıdır? Birisi eksik veya fazlaysa neden?

Cevap:

Cennetin sekiz, cehennemin ise yedi kapısı vardır. Sebebi de şudur:

Allah "Benim rahmetim gadahımı geçmiştir" buyurmuştur. Onun için rahmetinin tecelli ettiği cennetin kapısı, gadabının tecelli ettiği cehennemin kapılarından daha fazladır.

Bu soruları soran, bir hıristiyan papazıdır. Bir nüslümana sormuştur. Cevaplarını aldığı zaman, Doğru cevaplar verdin, diye kabul etmiştir. Bunun üzerine, müslüman da ona:

- Ben de sana bir soru soracağım, sen de onun cevabını verebilir misin demiş ve onun "Sor" demesi üzerine şunu sormuştur:

- Cennetin kapılarının üzerinde yazılı olan nedir?

Papaz:

- Cennetin kapıları üzerindeki yazının ne olduğunu ben biliyorum ama bu arkadaşlarım bana müsade ederlerse söylerim, demiş onlar da "söyle, sen ne dersen biz onu kabul ederiz" demişler ve papaz emiş ki:

- Cennetin kapıları üzerinde yazılı olan yazı şudur: "La ilahe illallah Muhammedür Rasulüllah.”

Bunun üzerine hepsi de kelime-i şehadet getirerek müslüman olmuşlardır.

Bunun gibi, görünüşte hıristiyan olup gerçekte müslüman olan çok kimseye rastlanmıştır. Bulunduğu yer ve durum icabı, imanını gizlemek mecburiyetinde kalmıştır. Bu, geçmiş zamanlarda olduğu gibi, her zaman olagelmiştir. Çünkü kafirler her zaman zorba olmuşlardır. Müslümanlıkta zorlama olmadığı için zorba da yoktur.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com