Hazreti Muaviye'nin annesi Hazreti Hind, müslüman olmadan önce Fakihe isminde biriyle evliydi. Fakihe bir sebeple Hind’in başka birisiyle zina ettiği şüphesine kapılır. Bu söz insanlar arasında yayılır. Hind'in babası da başkaları da bunun doğru olup olmadığı hakkında tereddüde düşerler. O zamanda, bunun gibi gizli şeylerin gerçek yüzünü haber veren kimseler varmış. Bunlardan birisi de Yemen'de bulunuyormuş. Babası Hind'i de alarak, Yemen'e o adama giderler. Gidenler sadece ikisi değildir. Yanlarında başka kadınlar da vardır. Yemen'e varırlar.

Adam, kadınlara teker teker bakar ve sıra Hind'e gelince:

- Hakkında konuşulan kadın sensin, der. Ve şunları söyler:

- Sen zina yapmadın. Sana isnat ettikleri suçtan sen uzaksın. Sen ilerde Muaviye isminde bir çocuk dünyaya getireceksin ve o çocuk hükümdar olacaktır.      

Bu sözleri duyan kocası Fakihe, hemen kalkar Hind'in alnından öper. Hind ise kendisine izafe edilen zina suçlamasından son derece üzülmüş olduğu için:

- Benden uzak dur. Benden dünyaya gelecek olan hükümdarın babasının sen olmasını istemiyorum, dedi ve uğraşarak Fakihe'den boşandı.

Bu arada, Hind'in dünyaya getireceği bir çocuğun hükümdar olacağı haberi etrafa yayılmış bulunuyordu. Bunu duyan herkes onunla evlenmeye heveslendi. Hazreti Muaviye'nin babası Ebu Süfyan Hazretleri, birçok mal ve servet vererek onu kendisi işe evlenmeye razı etti. Zaten Hind de kendisi oldukça güzel ve zengin bir kadındı.

İşte bu evlilikten Hazreti Muaviye dünyaya geldi.

Bilindiği gibi, Hazreti Ali'nin halifeliğinden sonra Şam'ı kendisine merkez yaparak hükümdar olmuş ve bütün İslam memleketini idare etmiştir.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com