Dininde ve ibadetinde samimi bir müslüman hacca gitmişti. Dönünce arkadaşları kendisine, şaka olsun diye şöyle dediler:

- Sen hacca gittim diyorsun. Hacca gittiğin nerden belli? Bir kimse padişaha bir şey verse

onun eline bir belge verirler. Senin hac yaptığına dair elinde bir belge var mı?

Çok saf ve çok temiz bir müslüman olan bu zat, tekrar Mekke'ye gider ve Kabe kapısına yapışır ve:

- Ya Rabbi, bana hac yapmayı ihsan ettin. Fakat benim haccettiğime dair bir belge vermedin. Arkadaşlarım benden hac yaptığıma dair belge soruyorlar. Bana bu hususta bir belge ver, diye dua eder.

Duası biter bitmez gaibten bir kağıt gelir. Kağıtta kudret-i ilahiden şöyle bir yazı bulunmaktadır:

"Bu, fülan oğlu fülanın hac yapıp, haccını kabul ettiğime ve kendisini affettiğime dair belgedir."

Bu belgeyi alıp arkadaşlarına gösterir. Bakarlar ki kağıt üzerindeki yazı insan tarafından yazılan yazılardan değil. Hepsi hayret içinde kalırlar ve bundan sonra kendisinden hayır dua isterler.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com